Сутність і основи організації оборотних коштів (реферат)

0 Comment on Сутність і основи організації оборотних коштів (реферат)

Реферат на тему: Сутність і основи організації оборотних коштів План 1. Сутність, склад і структура оборотних коштів 2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів Література 1. Сутність, склад і структура оборотних коштів Діяльність суб’єктів господарювання щодо створення та реалізації продукції...

Continue Reading

Задоволення претензій кредиторів (реферат)

0 Comment on Задоволення претензій кредиторів (реферат)

Реферат на тему: Задоволення претензій кредиторів Кошти, виручені від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення претензій кредиторів. Проте грошових засобів, виручених від продажу ліквідаційної маси, може не вистачити для задоволення претензій усіх заінтересованих осіб. Саме тому, у даній сфері потрібне...

Continue Reading

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів (реферат)

0 Comment on Фінансове забезпечення відтворення основних засобів (реферат)

Реферат на тему: Фінансове забезпечення відтворення основних засобів Сутність основних засобів та їх відтворення Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність...

Continue Reading

Фінансова участь персоналу в санації підприємства (реферат)

0 Comment on Фінансова участь персоналу в санації підприємства (реферат)

Реферат на тему: Фінансова участь персоналу в санації підприємства Загроза банкрутства й зумовлені цим негативні економічні та соціальні наслідки змушують персонал, що працює на підприємстві, робити свій внесок у фінансування санації. Основною причиною фінансової участі персоналу в санації підприємства є...

Continue Reading

1. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів. 2. Аналіз використання виробничих потужностей 3. Розрахунок впливу факторів на обсяг т

0 Comment on 1. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів. 2. Аналіз використання виробничих потужностей 3. Розрахунок впливу факторів на обсяг т

Контрольна робота на тему: 1. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів. 2. Аналіз використання виробничих потужностей 3. Розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції План Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів Аналіз використання виробничих потужностей Розрахунок...

Continue Reading

Показники стану та ефективності використання основних засобів (реферат)

0 Comment on Показники стану та ефективності використання основних засобів (реферат)

Реферат на тему: Показники стану та ефективності використання основних засобів Для забезпечення відтворення основних виробничих засобів важливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан і використання основних виробничих засобів є важливим фактором підвищення ефективної діяльності підприємства. У процесі виробництва...

Continue Reading

Розподіл і використання прибутку (реферат)

0 Comment on Розподіл і використання прибутку (реферат)

Реферат на тему: Розподіл і використання прибутку План 1. Розподіл прибутку підприємства 2. Використання чистого прибутку Література 1. Розподіл прибутку підприємства Прибуток є важливим показником ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Отриманий підприємством прибуток...

Continue Reading

Джерела формування оборотних коштів (реферат)

0 Comment on Джерела формування оборотних коштів (реферат)

Реферат на тему: Джерела формування оборотних коштів План 1. Власні джерела формування оборотних коштів 2. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів 3. Залучення коштів інших суб’єктів господарювання Література 1. Власні джерела формування оборотних коштів Як правило, мінімальна потреба підприємства...

Continue Reading

Зміст і значення оперативного фінансового плану (реферат)

0 Comment on Зміст і значення оперативного фінансового плану (реферат)

Реферат на тему: Зміст і значення оперативного фінансового плану Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів на поточний рахунок та витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану. Це пов’язано з тим,...

Continue Reading

Визначення потреби в оборотних коштах (реферат)

0 Comment on Визначення потреби в оборотних коштах (реферат)

Реферат на тему: Визначення потреби в оборотних коштах План 1. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах 2. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів Література 1. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без...

Continue Reading