Зарубіжний досвід фінансового регулювання розвитку регіону Тенденція до децентралізації багатьох сфер життєдіяльності є характерною особливістю сучасного світу. У цьому контексті розширення повноважень органів управління на місцях — об’єктивний процес, що відбувається і в Україні. Однак він потребує цілеспрямованого впливу з...

Подробнее

Фінансові інструменти: особливості визначення, класифікації та обігу Ті чи інші форми торгівлі фінансовими зобов’язаннями, на думку істориків, виникли щонайменше до часів Римської імперії. Фінансові зобов’язання, які можна вважати прообразом сучасних фінансових інструментів, існували ще в середні віки, і найвідоміший приклад...

Подробнее

Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи Протягом дев’яти років нового століття в Україні захищено десятки дисертацій і тисячі магістерських робіт із питань фінансового контролю. Практично в кожній із них знаходимо різні трактування поняття «державний фінансовий контроль» (скорочено ДФК)...

Подробнее

Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання ринку цінних паперів України Останнім часом спостерігається активізація діяльності щодо вдосконалення законодавства ринку цінних паперів в Україні. Період з кінця 2008-го до початку 2009 р. відзначився зрушеннями у вдосконаленні діючих норм законодавства вітчизняного фондового ринку, що...

Подробнее

Фінансові механізми транснаціональних корпорацій у системі сучасної світової економіки Проблема функціонування транснаціональних корпорацій (ТНК) у сучасних економічних умовах є надзвичайно актуальною. Низка корпоративних банкрутств найбільших корпорацій світу не могла не позначитися на стабільності функціонування світової фінансової системи. Фінансові махінації та...

Подробнее

Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства Основні характеристики функціонування й розвитку соціально-економічних систем у площині суспільного життя з його філософськими, правовими, соціальними, психологічними, культурними особливостями безпосередньо залежать від таких тісно пов’язаних факторів, як економічна поведінка суб’єктів підприємницької діяльності та чинники,...

Подробнее

Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах Фінансовий ринок відіграє дедалі більшу роль у економічних перетвореннях, що відбуваються у світі й кожній країні. Як центр акумуляції й перерозподілу фінансових ресурсів він забезпечує функціонування потужного механізму стимулювання розвитку інвестиційної, виробничої сфер економіки,...

Подробнее

Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки Проблеми економічної безпеки підприємства та фінансової безпеки як її складової потрапили в поле зору представників вітчизняної економічної науки порівняно недавно. Чинником виникнення та постійного посилення уваги до цих проблем є трансформаційна криза української...

Подробнее

Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні Розвиток конкурентного середовища в національній економіці значною мірою пов’язаний із адекватною державною політикою у сфері формування системи заходів, що спричиняє трансформацію монополізованих ринкових структур у висококонкурентні. Держава як суб’єкт ринкових відносин,...

Подробнее

Сек’юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні Останнім часом пошук постійних джерел дешевих довгострокових фінансових ресурсів та нових способів рефінансування став одним із ключових завдань українських банківських установ, а також у цілому вітчизняного фінансового ринку. Від успішного...

Подробнее
Страница 2 из 14812345...102030...Последняя »