Реферат на тему: Аналіз валютної політики України Важливим елементом валютної системи, що зв’язує національну економіку із зовнішнім миром, є валютний курс, що опосередковує обмін товарами, послугами й рух капіталів між границями. Основна функція Національного банку відповідно до Конституції України —...

Подробнее

Реферат на тему: Казенні палати як фінансовий елемент системи місцевого управління в Україні у першій половині ХІХ ст. (за матеріалами Волинської губернії) Організаційна складова є вагомими чинником у забезпеченні економічного розвитку регіону та держави. Раціональне створення органів управління, визначення їх...

Подробнее

Реферат на тему: Малий та середній бізнес як рушійна сила зростання економіки України Малий і середній бізнес в Україні не можна назвати драйвером економіки. До МСБ зараховують більш ніж 90% підприємств/компаній, зареєстрованих в Україні, але реальний внесок цих підприємств у...

Подробнее

Реферат на тему: Вибір способу фінансового інвестування: лізинг чи кредит Україна на момент проголошення незалежності визначалася як держава із сильною індустріальною базою та високим науково-технічним потенціалом. Але ці досягнення країна мала сімнадцять років тому назад. Якщо ж розглядати питання науково-технічного...

Подробнее

Реферат на тему: Правовий статус місцевих бюджетів У сучасних демократичних суспільствах багаторівневі бюджетні системи завжди виступають результатом пошуку компромісу між самостійністю регіонів і необхідністю міжрегіонального вирівнювання умов життя, що дістає відображення в розподілі державних функцій між центральними та місцевими органами...

Подробнее

Реферат на тему: Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств Розвиток інноваційної діяльності як на рівні підприємства так і на рівні всієї держави передбачає створення добре збалансованої системи фінансування. Вихідними принципами, на основі яких має будуватися система фінансування інновацій,...

Подробнее

Реферат на тему: Податковий кредит: відповідність дефініції суті явища У наших попередніх публікаціях [1] ми вже піднімали питання про невідповідність термінології, яка використовується у податковому законодавстві та практиці оподаткування, суті явищ, що відображають ті чи інші категорії та поняття. Зокрема,...

Подробнее

Реферат на тему: Інституційне забезпечення проведення державного фінансового аудиту У період бурхливих політичних баталій та руйнівних диспропорцій у системі управління державою, важко очікувати появу «інструмента», призначення якого — мінімізувати руйнівну силу протиріч та анархії в соціально-економічних процесах, що відбуваються в...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретичні засади функціонування ринку нерухомості Проблематика становлення і розвитку ринку нерухомості України потребує подальшого наукового узагальнення, розробки та обґрунтування методичних і прикладних рекомендацій для підвищення ефективності його функціонування. Ринок нерухомості постійно перебуває у центрі уваги науковців, проте...

Подробнее

Реферат на тему: Правове регулювання фондової біржі Актуальною проблемою в Україні – є регулювання діяльності фондової біржі. У більшості країн світу існують спеціальні органи центральної виконавчої влади, які узагальнено називаються комісіями з цінних паперів. Деякі з функцій, які звичайно виконуються...

Подробнее
Страница 13 из 148« Первая...1112131415...203040...Последняя »