Фінансовий ендаунмєнт як засіб розвитку некомерційних підприємств (реферат)

0 Comment on Фінансовий ендаунмєнт як засіб розвитку некомерційних підприємств (реферат)

Реферат на тему: Фінансовий ендаунмєнт як засіб розвитку некомерційних підприємств Становлення економіки України і її розвиток в умовах ринкових відносин сприятливо впливає на функціонування комерційних організацій і підприємств, що не можна сказати про некомерційні підприємства. Відсутність і недостатність фінансування з...

Continue Reading

Передумови виникнення і функціонування місцевих бюджетів (реферат)

0 Comment on Передумови виникнення і функціонування місцевих бюджетів (реферат)

Реферат на тему: Передумови виникнення і функціонування місцевих бюджетів Бюджетна система України, і місцеві бюджети як їх частина, у своєму розвитку пройшла тривалий період становлення, протягом якого відбувались зміни в її побудові відповідно до діючого на той час суспільно-економічного ладу...

Continue Reading

Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення (реферат)

0 Comment on Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення (реферат)

Реферат на тему: Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення Місцеве самоврядування є однією зі складових частин влади і покликане забезпечити розвиток економіки, створення умов для життєдіяльності населення та підвищення добробуту громадян на місцевому рівні. Сьогодні місцеве самоврядування...

Continue Reading

Правовий статус місцевих бюджетів (реферат)

0 Comment on Правовий статус місцевих бюджетів (реферат)

Реферат на тему: Правовий статус місцевих бюджетів У сучасних демократичних суспільствах багаторівневі бюджетні системи завжди виступають результатом пошуку компромісу між самостійністю регіонів і необхідністю міжрегіонального вирівнювання умов життя, що дістає відображення в розподілі державних функцій між центральними та місцевими органами...

Continue Reading

Теоретичні аспекти щодо принципів та джерел формування фонду споживання підприємствами АПК (реферат)

0 Comment on Теоретичні аспекти щодо принципів та джерел формування фонду споживання підприємствами АПК (реферат)

Реферат на тему: Теоретичні аспекти щодо принципів та джерел формування фонду споживання підприємствами АПК Ефективність економічної роботи у сфері трудових відносин в сільському господарстві значною мірою залежить від чіткого визначення обов’язків працівників, форми виміру продуктивності праці та рівня винагороди. Грошова...

Continue Reading

Інвестиційний клімат України та проблеми його формування (реферат)

0 Comment on Інвестиційний клімат України та проблеми його формування (реферат)

Реферат на тему: Інвестиційний клімат України та проблеми його формування В сучасних умовах досягти сталого економічного розвитку можна лише здійснивши структурні зрушення у господарському комплексі України. Враховуючи, що інвестиції виступають дієвим важелем здійснення структурної перебудови економіки, розв’язання соціальних і економічних...

Continue Reading

Спільні підприємства як спосіб залучення інвестицій (реферат)

0 Comment on Спільні підприємства як спосіб залучення інвестицій (реферат)

Реферат на тему: Спільні підприємства як спосіб залучення інвестицій На сучасному етапі розвитку наша країна внаслідок трансформаційних процесів у минулому переживає період нестабільності та встановлення економічної, правової та соціальних структур. Будь які зміни подібного характеру не проходять без значних  затрат...

Continue Reading

Координація фіскальної і монетарної політики в економіці України (реферат)

0 Comment on Координація фіскальної і монетарної політики в економіці України (реферат)

Реферат на тему: Координація фіскальної і монетарної політики в економіці України Стратегічною метою будь-якої держави є забезпечення стабільних темпів економічного зростання, що зумовлює необхідність втручання держави, уряду з метою розробки якісної економічної стратегії. В умовах українського сьогодення “така програма має...

Continue Reading

Відповідальність кредитної спілки (реферат)

0 Comment on Відповідальність кредитної спілки (реферат)

Реферат на тему: Відповідальність кредитної спілки Поняття „відповідальність” використовується у політиці, економіці, соціології. Цей термін часто зустрічається і у засобах масової інформації. Але, найбільше широко він використовується у праві. І це закономірно, оскільки у праві „обов’язок без відповідальності — юридично...

Continue Reading

Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання (реферат)

0 Comment on Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання (реферат)

Реферат на тему: Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання Бюджетний дефiцит є важливим iнструментом державної фiнансової полiтики, який впливає на економiчне та соцiальне становище країни. При цьому кожна країна має певнi особливостi, якi потрiбно враховувати в ходi використання...

Continue Reading