Реферат на тему: Мудрість, закон, тлумачення: герменевтика ібн Рушда Проблема мови та витлумачення текстів (зокрема, сакральних) у середньовічній арабській філософії стає предметом зацікавлення багатьох науковців, які розглядають означену сферу в контексті герменевтики. Вагомий внесок у класичну арабську теорію інтерпретації, пов’язану...

Подробнее

Реферат на тему: Погляди Густава Шпета на логіку історичного пізнання Місце та роль філософії Густава Шпета (1879-1937) як в російській, так і в єропейській культурі характеризується певною унікальністю. У творах мислителя можна спостерігати моменти, не характерні для російської філософії, –...

Подробнее

Реферат на тему: Філософська лексика арабського Середньовіччя: спроба україномовної реконструкції Феномен середньовічної арабської філософії постає як складна система логіко-смислових, семіотичних та семантичних аспектів теоретичної думки. Розглядаючи структуру понятійного апарату філософії в якості окремих концептів та їхніх дефініцій, можна стверджувати, що...

Подробнее

Реферат на тему: Лудологічний принцип в філософській антропології канта Дослідження ігрового феномену в філософії традиційно було пов’язане з намаганням зрозуміти та пояснити сутність людини, особливі стани її душі, певні моделі світосприйняття, а також мотивації вчинків та форми самоусвідомлення. Невипадково гра...

Подробнее

Реферат на тему: Філософія стародавнього світу План 1. Вступ. 2. Філософські ідеї в Древній Індії. 3. Філософська думка в Давньому Китаї. 4. Філософія в Древній Греції. 4.1. Філософські ідеї Сократа. 4.2. Філософія Платона. 4.3. Філософська концепція Арістотеля. ВСТУП Перші спроби...

Подробнее

Реферат на тему: Предмет філософії План Походження філософії Натурфілософія – філософське вчення про природу Основне питання філософії Представники об’єктивного та суб’єктивного ідеалізму Хто такі агностики? Діалектичний та метафізичний погляди Основні аспекти відображення в теорії предмета філософії Предмет філософії З появою...

Подробнее

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Філосовсько-гуманістична думка Київського удільного князівства на початку ХVІ століття. Братства України – головні осередки опору іноземним поневолювачам. Діалектика, як елемент натурфілософії ХVІ сторіччя. Києво-Могилянська академія – головний центр основних наукових сил України ХVІІ сторіччя. П Л А Н...

Подробнее

Реферат з філософії Соціальні та філософські погляди І.Франка. «Що таке поступ?» ЗМІСТ TOC \o «1-3» \h \z \u HYPERLINK \l «_Toc198623516» Вступ PAGEREF _Toc198623516 \h 3 HYPERLINK \l «_Toc198623517» 1. Філософський світогляд І. Франка PAGEREF _Toc198623517 \h 5 HYPERLINK \l...

Подробнее

Реферат на тему: Філософські аспекти сучасної культури План. Культура, її будова та соціальні функції: структури культурі; функціонування культури; функції культури. Філософія культури. Феномен співчуття як аспект культури. Якщо порівнювати визначення культури в різноманітних словниках, працях філософів і вчених, то можна...

Подробнее

РЕФЕРАТ З Філософії на тему: Філософія серця П.Юркевича План 1.Загальна характеристика роботи. 2.Релігійна філософія П.Юркевича. 3.Практичні виміри філософії. 4.Висновок. Загальна характеристика роботи. Актуальнiсть теми. ХХ ст. характеризується тенденцiєю до формування нової парадигми свiтосприйняття. Вiдбувається перегляд усталених пiдходiв i оцiнок,...

Подробнее
Страница 7 из 63« Первая...56789...203040...Последняя »