Шпаргалки з філософії 1. Зародження філософської думки у Стародавній Індії. Перші філософські школи і течії виникли у найдавніших регіонах людської цивілізації на початку VІ ст.. до н.е. в Стародавній Індії, Стародавньому Китаї та Греції. Передумови виникнення філософії були такі: 1....

Подробнее

Реферат на тему: Проблема систематизації філософського знання План Проблема систематизації основних галузей філософії. Проблема структурування філософії. Принципи і основи побудови філософської теорії. Проблема систематизації законів і категорій філософії. 1. Проблема систематизації основних галузей філософії Як зазначалося у темі 1, філософія...

Подробнее

Шпаргалки з філософії Філософія 34 Філософія Стародавньої Греції. Зародки філософського мислення в Індії сягають глибокої давнини (2500 – 2000 рр. до н.є.) Основні особливості староіндійської філософії: Головна особливість – в філософії Стародавньої Греції сформульовано ідею активно-діяльної сутності: під якою розуміється...

Подробнее

Реферат на тему: Онтологія План Сутність, проблеми і основні форми буття. Буття матеріального. Сутність матерії. Основні форми існування матерії. Проблема єдності світу. Свідомість як відображення буття. Закони розвитку буття. 1. Сутність, проблеми і основні форми буття Система філософського знання поряд...

Подробнее

Шпаргалки з філософії 1. Предмет релігієзнавство, його місце в системі філософського знання Релігія — це складне соціальне і духовне явище, корені якого виходять з глибинних теренів суспільної історії. Соціальна природа та риси релігії вказують на її зв’язок з розвитком суспільства...

Подробнее

Реферат на тему: Філософія нового часу (XVII—XVIII ст.) План Історичні передумови появи філософії Нового часу та її загальна спрямованість. Характеристика вчення відомих філософів цієї епохи. Філософія Просвітництва та метафізичний матеріа¬лізм. Французький матеріалізм XVIII ст. 1. Історичні передумови появи філософії Нового...

Подробнее

Шпаргалки з філософії № 40. Натурфілософія доби Відродження. 15-16 ст. в історії філософської думки прийнято називати епохою Відродження, Ренесансу. Цей термін вживається на означення періоду Відродження античної культури під впливом суттєвих перемін с соц-екон. та духовно-мц житті Зах.Європи. Філософія Відродження...

Подробнее

Реферат на тему: Тенденції розвитку сучасної філософії План Загальна оцінка і відмінні риси сучасної філософії, етапи її становлення. Діалектичний і історичний матеріалізм. Позитивізм і неопозитивізм. Філософія життя. Філософська антропологія. Герменевтика. Структуралізм. Екзистенціалізм. Неотомізм. Ірраціоналізм. Фрейдизм та неофрейдизм. 1. Загальна оцінка...

Подробнее

Реферат на тему: Філософія середньовіччя План Загальна характеристика філософії Середньовіччя, основні етапи її розвитку. Основні напрями середньовічної філософії (номіналізм та реалізм). Загальна характеристика та світоглядні основи епохи Відродження. Діалектика епохи Відродження. Натурфілософія епохи Відродження. Реформація, її ідеї. 1. Загальна характеристика...

Подробнее

Шпаргалки з філософії І. Альтернативні тести (1-8) 1. Чи є серед філософських систем такі, які не можна визначити ані як матеріалістичні, ані як ідеалістичні? Немає. Філософія може бути лише або матеріалістичною, або ідеалістичною, оскільки першоначалом (первинним) може бути або матеріальне...

Подробнее
Страница 6 из 63« Первая...45678...203040...Последняя »