Добро — провідна ідея моральної свідомості (реферат)

0 Comment on Добро — провідна ідея моральної свідомості (реферат)

Реферат на тему: Добро — провідна ідея моральної свідомості Як зазначалося, вищою цінністю моральної свідомості є ідея Добра. Сутність цього осердя моральності здавна привертала до себе увагу філософів, духовних діячів, моралістів. Від розуміння добра залежало, як правило, принципове спрямування всієї...

Continue Reading

Можливість зла як передумова морального добра (реферат)

0 Comment on Можливість зла як передумова морального добра (реферат)

Реферат на тему: Можливість зла як передумова морального добра Насамперед, слід, звичайно, зважити на те, що протилежність цих начал зовсім не означає, що в основі відносин між ними не закладені й певні взаємозв’язки. Як будь-які універсальні протилежності, добро і зло...

Continue Reading

Етика як філософська наука (реферат)

0 Comment on Етика як філософська наука (реферат)

Реферат на тему: Етика як філософська наука Міркуючи далі над природою моралі (в широкому розумінні, тобто включаючи й моральність) як предмета етики, неважко переконатися, що предмет цей досить своєрідний. Його неможливо звести до звичайного зовнішнього об’єкта, котрий ми можемо виділити...

Continue Reading

Естетична культура та шляхи її формування. особливості та зміст естетичної культури особистості (реферат)

0 Comment on Естетична культура та шляхи її формування. особливості та зміст естетичної культури особистості (реферат)

Реферат на тему: Естетична культура та шляхи її формування. особливості та зміст естетичної культури особистості Ключові поняття і терміни: естетична культура, естетична культура особистості, естетична культура суспільства, естетичне виховання, самовиховання Найчастіше під естетичною культурою розуміють сукупність естетичних цінностей, засобів їх...

Continue Reading

Естетичне виховання та його специфіка, методи та засоби (реферат)

0 Comment on Естетичне виховання та його специфіка, методи та засоби (реферат)

Реферат на тему: Естетичне виховання та його специфіка, методи та засоби Коли йдеться про виховання, то завжди передбачається деякий ідеал, бажана мета, до якої ми прагнемо та з якою співвідносимо вибір шляхів та засобів педагогічних впливів. Мета естетичного виховання (в...

Continue Reading

Моральні виміри спілкування (науковий реферат)

0 Comment on Моральні виміри спілкування (науковий реферат)

Науковий реферат Моральні виміри спілкування Щоб спілкування між людьми могло відбутися, тим більше •.на достатньо високому рівні, потрібно, взагалі кажучи, чимало передумов найрізноманітнішого гатунку. Суб’єкти спілкування повинні перебувати в контакті, розуміти один одного, виконувати певні спільно визнані правила комунікативної поведінки;...

Continue Reading

Раціоналізм Декарта (реферат)

0 Comment on Раціоналізм Декарта (реферат)

Реферат на тему: Раціоналізм Декарта Вступ Рене Декарт (1596 – 1650) являє собою мислителя вже цього часу. Саме досягнення в розвитку природних наук сильно вплинули на формування огляду Декарта. Рене Декарт у вісім років пішов на навчання до єзуїтського коледжу...

Continue Reading

Лоренцо Валла „Про свободу волі”. Свобода людини (реферат)

0 Comment on Лоренцо Валла „Про свободу волі”. Свобода людини (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Лоренцо Валла „Про свободу волі”. Свобода людини КОРОТКА БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА Лоренцо Валла (близько 1407, Рим – 1 серпня 1457, Рим) італійський гуманіст доби Відродження, філолог, філософ, один з засновників методу історико-філологічної критики текстів. Народився в сім’ї римського...

Continue Reading

Ґендер і ЗМІ (реферат)

0 Comment on Ґендер і ЗМІ (реферат)

Реферат на тему: Ґендер і ЗМІ Наявні в суспільстві проблеми ґендерної нерівності мають своє масмедійне відображення. Часто саме засоби масової інформації, що відіграють визначальну роль у формуванні суспільної думки стосовно важливих суспільних проблем, формують і закріплюють у масовій свідомості визначені...

Continue Reading

Розум та його властивості в Арістотеля (курсова робота)

0 Comment on Розум та його властивості в Арістотеля (курсова робота)

Курсова робота Розум та його властивості в Арістотеля Зміст Вступ ……………………………………………………………… …………………………………..3 1. Загальна характеристика філософії Арістотеля …………………………….6 2. Вчення Арістотеля про розум …………………………………………………………14 3. Значення вчення про розум Арістотеля для Античної філософії ……………………………………………………………… …..19 Висновки ……………………………………………………………… …………………………….22 Список використаної...

Continue Reading