Соціальна філософія: анархізм та анархо-синдикалізм (реферат)

0 Comment on Соціальна філософія: анархізм та анархо-синдикалізм (реферат)

Реферат на тему: Соціальна філософія: анархізм та анархо-синдикалізм Київ 2016 У рефераті розглянуто анархізм та анархо-синдикалізм. Це суспільно-політичні рухи в суспільно політичній течії світового політичного процесу Анархізм (від грецького anarchia — безвладдя, стихійність, неорганізованість, безладдя, хаос) — соціально-політична течія, що спрямована...

Continue Reading

Філософське бачення феномену творчості. Евристичні методи (реферат)

0 Comment on Філософське бачення феномену творчості. Евристичні методи (реферат)

Реферат на тему: Філософське бачення феномену творчості. Евристичні методи Київ 2016 Творчість – це діяльність, що породжує дещо якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю. Творчість специфічна для людини, бо завжди передбачає творця – суб’єкта творчої діяльності В...

Continue Reading

Вплив античної філософії на європейську творчість (реферат)

0 Comment on Вплив античної філософії на європейську творчість (реферат)

Реферат на тему: Вплив античної філософії на європейську творчість Київ 2016 Вплив античної культури на творчість європейських митців та філософів. «Аполлонічне» та «діонісійське» начала в культурі та їх розуміння Ф. Ніцше та В. Іванова. Міфотворність та філософія символізму. Філософсько-художнє осмислення...

Continue Reading

Філософські і наукові погляди Галена (реферат)

0 Comment on Філософські і наукові погляди Галена (реферат)

Реферат на тему: Філософські і наукові погляди Галена Київ 2016 ПЛАН I. Ведення II. Наукові погляди Галена III. Філософські погляди Галена IV. Висновок 1. Прославлений вчений епохи Стародавнього Риму Клавдій Гален володів різнобічними знаннями. Він з юних років виявляв інтерес...

Continue Reading

Предмет філософії та її місце в культурі (реферат)

0 Comment on Предмет філософії та її місце в культурі (реферат)

                    Реферат на тему: Предмет філософії та її місце в культурі Київ 2016 План Вступ. 1. Філософія і світогляд 2. Проблема методу у філософії 3. Функції філософії і її місце в...

Continue Reading

Свобода волі (реферат)

0 Comment on Свобода волі (реферат)

Реферат на тему: Свобода волі Київ 2016 «Боже! Дай мені сили змінити в моєму житті те, що я можу змінити, дай мені мужність прийняти те, що змінити не в моїй владі, і дай мені мудрість відрізнити одне від іншого »...

Continue Reading

Онтологія, як теорія буття (реферат)

0 Comment on Онтологія, як теорія буття (реферат)

РЕФЕРАТ з предмету: Філософія на тему: «Онтологія, як теорія буття» 1. Суть та зміст категорії буття Онтологія — розділ сучасної філософії, що вивчає фундаментальні принципи буття, найбільш загальні сутності і категорії існуючого. Під існуючим розуміється сукупність різноманітних проявів буття, тобто...

Continue Reading

Нестеренко 1995-Вступ до філософії (книга)

0 Comment on Нестеренко 1995-Вступ до філософії (книга)

Нестеренко 1995-Вступ до філософії Зміст HYPERLINK «http://thales.iatp.org.ua/nephtyt.html» Титульна сторінка HYPERLINK «http://thales.iatp.org.ua/nephps.html» Переднє слово HYPERLINK «http://thales.iatp.org.ua/neph1.html» Розділ перший. Сутність і призначення філософії      1.1. Чи потрібна філософія?       1.1.1. Філософія під підозрою      1.1.2. Життєвий грунт і...

Continue Reading

Драч Г.В. 2003 — Рождение античной философии и начало антропологической проблематики (книга)

0 Comment on Драч Г.В. 2003 — Рождение античной философии и начало антропологической проблематики (книга)

Драч Г.В. 2003 — Рождение античной философии и начало антропологической проблематики ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие…………………………………………..7 Введение. Историография. Основные концепции происхождения античной философии………………………………. 14 Зарубежная литература об античной антропологии………… 14 Зарубежная историко-философская литература…………… 15 Зарубежные антиковедческие концепции XIX — первой половины XX в…………………………………….....

Continue Reading