Потенціал метафізики (реферат)

0 Comment on Потенціал метафізики (реферат)

Реферат на тему: Потенціал метафізики Враховуючи багато в чому справедливу критику на адресу самостійності метафізики “як науки”, можна схилитись до думки, що найбільш раціонально й виправдано вести мову про неминучість метафізичного “переднього слова” до всякої філософії, про ті аспекти філософського...

Continue Reading

Структура суспільства у філософії (реферат)

0 Comment on Структура суспільства у філософії (реферат)

Реферат на тему: Структура суспільства у філософії Розуміння суспільства як цілісного, системного об’єкта доповнюється його характеристикою з боку структури. Структуру (з лат. str?ct?ra – споруда; улаштованість, порядок) можна подати у вигляді сукупності усталених зв’язків об’єкта, що забезпечують його оформленість як...

Continue Reading

Діяльність людей і суспільні відносини як субстанційні категорії соціальної реальності (реферат)

0 Comment on Діяльність людей і суспільні відносини як субстанційні категорії соціальної реальності (реферат)

Реферат на тему: Діяльність людей і суспільні відносини як субстанційні категорії соціальної реальності Суспільство як системна єдність соціальних результатів діяльності людей не має статичного характеру, це процесуальна, динамічна, функціонуюча система, котра містить сама в собі детермінанти власної динаміки. Віднайти такі...

Continue Reading

Філософсько-лінгвістичні погляди Олександра Потебні (реферат)

0 Comment on Філософсько-лінгвістичні погляди Олександра Потебні (реферат)

Пошукова робота Філософсько-лінгвістичні погляди Олександра Потебні 1. Аналіз мови, думки й слова у концепції Потебні. Філософські погляди Потебні на походження мови, які вели свій початок від давнини, але часто повторювались і в нові часи, а саме: теорія свідомого винаходу слова...

Continue Reading

Антропосоціогенез з точки зору філософії (реферат)

0 Comment on Антропосоціогенез з точки зору філософії (реферат)

Реферат на тему: Антропосоціогенез з точки зору філософії Тема походження людини і суспільства (антропосоціогенез) неосяжна і є предметом як філософії, так і низки спеціальних наук. Тут вона нас цікавить головним чином з суто світоглядного боку. Далеко не завжди й не...

Continue Reading

Норми з точки зору філософії (реферат)

0 Comment on Норми з точки зору філософії (реферат)

Реферат на тему Норми з точки зору філософії Слово “норма” сприймається не менш ніж у подвійному значенні. В одному з них воно говорить нам про деяку “нормальність” чого-небудь в речах або в поведінці людей, а відхилення від прийнятого стандарту сприймається...

Continue Reading

Огляд основних онтологічних понять буття (реферат)

0 Comment on Огляд основних онтологічних понять буття (реферат)

Реферат на тему: Огляд основних онтологічних понять буття Увібравши все суще в єдину категорію “буття”, ми не можемо не розуміти, що такий грандіозний синтез нами проведено з розумінням попередньої переконаності у багатоманітності всього існуючого. Тепер, так би мовити, розгорнемо цю...

Continue Reading

Категорія буття як вихідне поняття метафізичного філософування. Онтологічна проблема у історії філософії (реферат)

0 Comment on Категорія буття як вихідне поняття метафізичного філософування. Онтологічна проблема у історії філософії (реферат)

Реферат на тему: Категорія буття як вихідне поняття метафізичного філософування. Онтологічна проблема у історії філософії Яким би не було філософське знання, воно розгортає свій зміст у сукупності понять, або категорій (від грецького ((((((((( -висловлення, ознака, визначення, судження; у філософії категоріями...

Continue Reading

Віки життя. Покоління (реферат)

0 Comment on Віки життя. Покоління (реферат)

Реферат на тему: Віки життя. Покоління Людське життя вимірюється літами, літа групуються у вікові фази, кожній фазі відповідає набір соціальних ролей, що їх відіграють індивіди, ролям відповідають певні очікування, стандарти поведінки. Групу людей одного віку прийнято називати поколінням. Підходи до...

Continue Reading

Філософія стандартів у галузі вищої освіти (реферат)

0 Comment on Філософія стандартів у галузі вищої освіти (реферат)

Реферат на тему: Філософія стандартів у галузі вищої освіти Проблема стандартів у вищій освіті за останні роки все частіше досліджується з соціально-педагогічної, філософської точок зору (В.П. Андрущенко, В.І.Байденко, В.П. Беспалько, І.Ф. Бех, І.А. Зязюн, В.С. Лутай, Н.Г. Ничкало, В.Л. Петренко,...

Continue Reading