Російська філософія (реферат)

0 Comment on Російська філософія (реферат)

Реферат на тему: Російська філософія Великий, складний і багатий відкриттями шлях пройшла філософська думка російського народу. На ранньому етапі становлення філософське мислення ще не відмежувалося від інших галузей знання і розвивається на основі язичницького світогляду — давньослов’янської релігії та міфології....

Continue Reading

Соціальна філософія. Людина і природа (реферат)

0 Comment on Соціальна філософія. Людина і природа (реферат)

Реферат на тему: Соціальна філософія. Людина і природа 1. Природа: поняття, суть Поняття природа одне з найпоширеніших.  Явища і об’єкти природи — це і світло далеких зірок, і взаємоперетворення елементарних часток, і безмежні простори океану, і ліси, і луки, що...

Continue Reading

Особа (реферат)

0 Comment on Особа (реферат)

Реферат на тему: ОСОБА Людське суспільство — багате різноманітністю індивідуальних людських істот, живих і активних діючих елементів історичного процесу. Як не велика сила суспільного, що розвивається, саме людина, справді жива людина — ось хто творить все те, чим володіє, і...

Continue Reading

Розвиток філософії в Україні (реферат)

0 Comment on Розвиток філософії в Україні (реферат)

Реферат на тему: Розвиток філософії в Україні 1. Джерела та національні особливості філософій України У процесі національного відродження духовної культури українського народу важливе місце у комплексі наук належить історії  філософії, реалізації нею питань, структури, характеру і початку філософської думки України....

Continue Reading

Філософія арабського Сходу (реферат)

0 Comment on Філософія арабського Сходу (реферат)

Реферат на тему: Філософія арабського Сходу Сучасний Арабський Схід — співтовариство різних країн Близького і Середнього Сходу, що користуються арабською мовою як знаряддям культури і засобом наукового спілкування. Державні політичні лідери країн активно включилися у вирішення численних проблем, породжених відсталістю,...

Continue Reading

Наука (реферат)

0 Comment on Наука (реферат)

Реферат на тему: Наука 1. Виникнення і закономірності розвитку науки «Наукова думка як планетарне явище» — так назвав одну з філософських праць визначний вчений Володимир Вернадський. Глибокий мислитель виявився серед перших, хто помітив планетарні масштаби діяльності людини, що спирається на...

Continue Reading

Філософія Туреччини (реферат)

0 Comment on Філософія Туреччини (реферат)

Реферат на тему: Філософія Туреччини Філософська думка в Туреччині формується в Середньовіччі пі впливом мусульманської середньовічної філософії, праць Ібн алі Арабі, Аль-Газалі та Ібн-Рушда. Та плідно філософія розвиваєтьс в Туреччині лише в ХІХ-ХХ стст. Найвизначніші представник філософської думки Туреччини —...

Continue Reading

Основні філософські поняття світу (реферат)

0 Comment on Основні філософські поняття світу (реферат)

Реферат на тему: Основні філософські поняття світу План 1. Основні поняття і терміни. 2. Філософські вчення про буття. 3. Філософське вчення про пізнання. 4. Діалектика і категорія. 1. Знання про світ — складова частина вчення про людину. Тільки через пізнання...

Continue Reading

Пошуки першопочатку у філософії античності (реферат)

0 Comment on Пошуки першопочатку у філософії античності (реферат)

Реферат Пошуки першопочатку у філософії античності План Антична філософі як початок Європейської культури та цивілізації. Етапи розвитку античної філософії. Платон і Аристотель – неперевершені мислителі античної філософії. Антична філософія – великий ідейний здобуток людства (Висновок). Під античною філософією слід розуміти...

Continue Reading

Соціальна філософія (реферат)

0 Comment on Соціальна філософія (реферат)

Реферат на тему: Соціальна філософія План 1. Основні поняття і терміни. 2. Суспільство як процес. 3. Суспільство як система. Висновок. 1. Суспільство — надзвичайно складний і суперечливий предмет пізнання. Воно постійно змінюється, набуваючи все нових і нових форм. На зорі...

Continue Reading