Детермінізм як філософське матеріалістичне вчення (реферат)

0 Comment on Детермінізм як філософське матеріалістичне вчення (реферат)

Реферат на тему: Детермінізм як філософське матеріалістичне вчення Київ 2016 Детермінізм: основні етапи розвитку. Індетермінізм. Причина і наслідок у детермінізмі. Причинність як «часточка» всесвітнього зв’язку. Можливість і дійсність у детермінізмі. Причина і наслідок у їхньому діалектичному взаємозв’язку. Непричинні види детермінації....

Continue Reading

Діалектика: принципи, закони, категорії (реферат)

0 Comment on Діалектика: принципи, закони, категорії (реферат)

Реферат на тему: Діалектика: принципи, закони, категорії Київ 2016 Для діалектики, як філософської теорії розвитку, фундаментальними началами є принципи: загального зв’язку, розвитку, суперечності, стрибкоподібності, заперечення. Ці поняття у діалектиці мають статус категорій Принцип (від лат. principium) — начало, основа, підвалина...

Continue Reading

Культура як філософська категорія. Значення культури (реферат)

0 Comment on Культура як філософська категорія. Значення культури (реферат)

Реферат на тему: Культура як філософська категорія. Значення культури Київ 2016 Феномен культури. Культура як філософська категорія. Значення культури у вирішенні основного питання філософії «Кожна людина — у душі філософ» — це майже риторичне твердження все ж має в собі...

Continue Reading

Номіналізм та реалізм як основні напрями середньовічної філософії (реферат)

0 Comment on Номіналізм та реалізм як основні напрями середньовічної філософії (реферат)

Реферат на тему: Номіналізм та реалізм як основні напрями середньовічної філософії Київ 2016 Однією з центральних проблем схоластичної філософії є дискусія про універсалії (загальні поняття). У відповідності з тим, як тлумачилося питання про існування універсалій, середньовічна філософія репрезентована двома основними...

Continue Reading

Естетика як предмет філософії (реферат)

0 Comment on Естетика як предмет філософії (реферат)

Реферат на тему: Естетика як предмет філософії Київ 2016 Проблема місця, ролі й специфіки естетики у структурі міжпредметних зв’язків має давню і складну історію. Філософія це наука, що об’єднувала всі інші сфери людського знання. Естетика також була включена до предмета...

Continue Reading

Пізнавальний підхід до освоєння світу (реферат)

0 Comment on Пізнавальний підхід до освоєння світу (реферат)

Реферат на тему: Пізнавальний підхід до освоєння світу Київ 2016 У рефераті подано відомості про шляхи і способи пізнавального освоєння світу. Зокрема, розглянуто наукове передбачення, де основним джерелом знання є експеримент Наукове передбачення. Тривалий час у рамках старого матеріалізму (а в...

Continue Reading

Розвиток суспільства: матеріальні основи (реферат)

0 Comment on Розвиток суспільства: матеріальні основи (реферат)

Реферат на тему: Розвиток суспільства: матеріальні основи Київ 2016 У рефераті охарактеризовано різні погляди на основи суспільного розвитку. Детально розглянуте поняття суспільного виробництва Розмаїтість поглядів на основи суспільного розвитку. Життєдіяльність суспільства неможлива поза природою, яка є передумовою та обов’язковою і необхідною...

Continue Reading

Предмет і перспективи практичної філософії (реферат)

0 Comment on Предмет і перспективи практичної філософії (реферат)

Реферат на тему: Предмет і перспективи практичної філософії Київ 2016 До витоків поняття практичної філософії. Етика і практична філософія. Дисциплінарне коло сучасної практичної філософії Читаючи філософську чи навіть публіцистичну літературу, можна натрапити на думку про нинішню реабілітацію практичної філософії. В...

Continue Reading

Мислителі України та Росії: космопланетарні ідеї у творчості (реферат)

0 Comment on Мислителі України та Росії: космопланетарні ідеї у творчості (реферат)

Реферат на тему: Мислителі України та Росії: космопланетарні ідеї у творчості Київ 2016 Людство здавна вабила безкінечність простору і часу, а пошук свого “космічного коріння” і космопланетарних чинників суспільних процесів на Землі став епохальним у сфері наукових та культурно-філософських інтересів...

Continue Reading

Теоретичні засади марксистської філософії (реферат)

0 Comment on Теоретичні засади марксистської філософії (реферат)

Реферат на тему: Теоретичні засади марксистської філософії Київ 2016 Теоретичні джерела та змістовні складові філософії марксизму. Марксові намагання подолати “відчуження” силою критичної теорії, яка повинна “оволодіти масами” й стати “матеріальною зброєю”. Суперечливість марксизму: від концепції періодизації історії – до тоталітарного...

Continue Reading