Реферат на тему: Організаційні структури управління підприємствами Згідно з виробничою й загальною структурою підприємства (організації) формуються конкретні органи управління ним (нею). Водночас поділ праці у сфері управління зумовлює групування за функціями однорідних робіт і зосередження таких робіт у підрозділах апарату...

Подробнее

Реферат на тему: Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій На рівень ефективності використання капітальних вкладень, їхню результативність (віддачу) впливає велика сукупність різноманітних організаційно-економічних чинників. Без ретельного врахування таких у практиці сучасного господарювання неможливо досягти максимальної прибутковості інвестування...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття, види і значення інфраструктури Результативність господарської діяльності підприємства визначається рівнем організації не тільки основних виробничих процесів. За умов постійного вдосконалення технічної бази виробництва все більшого значення набувають проблеми раціональної організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвитку...

Подробнее

Реферат на тему: Ефективність відтворення та використання основних фондів Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належного технічного рівня...

Подробнее

Реферат на тему: Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються передовсім науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, котрі є першоджерелами розвитку продуктивних...

Подробнее

Реферат на тему: Матеріально-технічне забезпечення виробництва У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально-технічні ресурси (сировину, матеріали, паливо, енергію, комплектуючі вироби тощо). Вони в процесі виробництва перетворюються на продукцію (послуги) і підлягають постійному поповненню. Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає:...

Подробнее

Реферат на тему: Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання Будь-яка держава виконує низку функцій, що з них першочерговою та визначальною є функція регулювання економіки, тобто ступінь втручання держави в процеси формування стратегії і тактики розвитку народного господарства в цілому, його...

Подробнее

Реферат на тему: Організаційний прогрес (поступ) Різні напрями НТП породжують конкретні економічні й соціальні наслідки, глибина та ефективність яких багато в чому залежать від міри досконалості організації виробництва і праці, усієї системи господарювання. З огляду на це високий рівень організації...

Подробнее

Реферат на тему: Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг) Кожний виріб є носієм різних конкретних властивостей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їхню споживну вартість. Споживна вартість того чи того товару має бути оціненою,...

Подробнее

Реферат на тему: Ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій) Причини і процедура ліквідації збанкрутілих суб’єктів господарювання Причини ліквідації (припинення діяльності) підприємств та організацій можуть бути різними. Головними є такі: 1) вартість майна боржника продовжує знецінюватися і бракує будь-якої можливості її відновлення; 2) жодна юридична...

Подробнее
Страница 8 из 92« Первая...678910...203040...Последняя »