Реферат на тему: Загальна характеристика інноваційних процесів Усю сукупність процесів (явищ), що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи — традиційні та інноваційні. Традиційні процеси (явища) характеризують звичайне функціонування народного господарства, його галузей і...

Подробнее

Реферат на тему: Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг) Витрати і собівартість продукції Витрати утворюються в процесі формування та використання ресурсів для досягнення певної мети. Вони мають різне спрямування, але найбільш загальним і принциповим є поділ на інвестиційні...

Подробнее

Шпаргалка Акціонерне товариство – підприємство, яке створене на засадах угоди юридичними та фізичними особами шляхом об’єднання їхнього майна з метою здійснення господарської діяльності, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки...

Подробнее

Реферат на тему: Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище Сутність, причини та ознаки банкрутства Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринковим відносинам. Воно характеризує неспроможність підприємства (організації) задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обов’язкові платежі в...

Подробнее

Реферат на тему: Підприємництво як сучасна форма господарювання Як відомо, у минулому виокремлювали землю, працю й капітал як ключові чинники виробництва; нині до них додають новий чинник — підприємницький потенціал (потенційну можливість максимально ефективного використання сукупності кадрових, матеріальних і нематеріальних...

Подробнее

Реферат на тему: Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика,види, методи встановлення та регулювання Загальна характеристика ціни; види цін За ринкових умов господарювання ключовим економічним важелем, що активно впливає на розвиток суспільного виробництва та рівень життя населення, є ціна. Ціна —...

Подробнее

Реферат на тему: Загальна характеристика й нормування На підприємствах мають місце поточні витрати фінансових (грошових) коштів, які у процесі господарювання здійснюють певний кругообіг (проходять грошову, виробничу і товарну стадії). На першій стадії кругообігу вони витрачаються на придбання сировини, матеріалів та...

Подробнее

Шпаргалка 1. Сутнісно-видова характеристика підприємств. Досить повна класифікація забезпечується такими ознаками: 1)мета і характер діяльності (комерційні, некомерційні) 2)форма власності майна (приватна, колективна, державні, спільні). 3)належність капіталу (національні, закордонні, змішані). 4)правовий статус і форма господарювання (одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства). 5)галузево-функціональний...

Подробнее

Реферат на тему: Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій Процес прогнозування (планування) капітальних вкладень на підприємствах охоплює два послідовно здійснювані етапи: перший — обчислення необхідного обсягу реальних (виробничих) інвестицій на розрахунковий період (рік, кілька років); другий — визначення...

Подробнее

Реферат на тему: Мотивація трудової діяльності Система, моделі та методи мотивації Соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль персоналу підприємства (організації), що спрямовані на підвищення результативності їхньої діяльності, завжди є мотивація праці. Система мотивації характеризує сукупність взаємозв’язаних заходів, які стимулюють окремого...

Подробнее
Страница 7 из 92« Первая...56789...203040...Последняя »