Деякі особливості міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів Міграція як економічна категорія і як соціально-економічне явище відома з давніх часів. Це багатогранний процес, який впливає на всі аспекти розвитку суспільства: економіку, політику, демографічні процеси, національні відносини, ідеологію й релігію. Виступаючи в минулому...

Подробнее

Аналіз інструментарію концепції постійного удосконалення Багато фахівців з менеджменту поступово дійшли висновку про недостатню ефективність багатьох західних принципів та інструментів управління підприємством, що не дають змоги повного використання людських ресурсів. Останніми роками в багатьох країнах світу активно вивчається японська система...

Подробнее

Генезис інноваційної діяльності підприємств У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність виступає потужним каталізатором розвитку економіки, надійною гарантією високоефективного бізнесу. Однією з основних умов успіху фірми в конкурентній боротьбі є її здатність до постійних інновацій, тобто вміння розробляти та впроваджувати на...

Подробнее

Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи У процесі здійснення виробничої та комерційної діяльності в підприємства виникає дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями продукції, акціонерами, персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами тощо. Господарська практика промислових підприємств свідчить, що на...

Подробнее

Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх відтворення в умовах ринкової економіки зумовлює особливі вимоги до інформації про наявність, рух, стан і використання основних засобів. Ринкова система управління...

Подробнее

КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ: НА ТЕМУ: Економіка виробничо-господарських процесів ВИХІДНІ ДАНІ Види продукції – моделі А і Б. Обсяги річної програми продукції кожного виду, шт. – А — 6600; Б — 3600. Сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва на 1...

Подробнее

Електронний підручник з економіки підприємства. Безкоштовно

Подробнее

Реферат на тему: Правові основи функціонування Напрямки діяльності взаємозв’язані й у сукупності характеризують ту чи ту стратегію функціонування й розвитку підприємства, механізм його господарювання. Підприємство (фірма) має діяти та господарювати в межах законодавства, що регулює усі напрямки його (її) діяльності....

Подробнее

Реферат на тему: Нематеріальні ресурси Визначальною рисою сучасного періоду розвитку всіх без винятку розвинених країн є зростання в суспільному виробництві ролі науково-технічних знань та інших результатів творчої діяльності людини. Використання накопиченого капіталу знань веде до суттєвих змін у характері функціонування...

Подробнее

Реферат на тему: Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій) Порядок, концепція і варіанти реструктуризації Проведення заходів із реструктуризації для кожного суб’єкту господарювання потребує індивідуальних способів розв’язання завдань щодо виходу з кризового стану. Реструктуризація підприємств (організацій) здійснюється після занесення їх...

Подробнее
Страница 5 из 92« Первая...34567...102030...Последняя »