Реферат на тему: Класифікація за статусом зайнятості Класифікація за статусом в зайнятості містить такі групи: 1. Наймані робітники — це є особи, які виконують роботу за наймом, що уклали письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої...

Подробнее

Реферат на тему: Ринок праці в Україні Одним з найсуттєвіших і найдинамічніших ринків є ринок праці система економічних механізмів, норм та інститутів, що забезпечують відтворення робочої сили і використання праці. Ринок праці не може розглядатися ізольовано, у відриві від типу...

Подробнее

Реферат на тему: Ринки робочої сили Різниця у співвідношенні попиту і пропозиції за професійно-кваліфікаційними, галузевими і статево-віковими групами зумовила поділ ринку робочої сили на ряд сегментів, що відрізняються передусім ступенем забезпеченості робочими місцями та їх надійністю. Отже, існують два ринки...

Подробнее

Пошукова робота Управління продуктивністю Розвиток економіки, підвищення національного добробуту залежать від подальшого підвищення продуктивності. Національний доход, або валовий національний продукт (ВНП), у разі підвищення продуктивності збільшується швидше, ніж показники витрат. Зниження ж продуктивності призводить до інфляції, пасивного торговельного балансу, повільних...

Подробнее

Реферат на тему: Системи преміювання Преміювання робітників на підприємстві Положення про преміювання робітників підприємства розробляються роботодавцем або уповноваженим ним органом, узгоджуються з профспілками та включаються до колективного договору. Роботодавець може надати право (на великих підприємствах) розроблювати та затверджувати положення про...

Подробнее

Реферат на тему: Соціальне партнерство Система соціального партнерства як практика та цілісна ідеологія що склалася, ствердилася лише в другій половині XX століття в розвинених капіталістичних країнах у зв’язку з розвитком профспілкового руху. Зі зміцненням профспілкового руху стали виникати і об’єднання...

Подробнее

Реферат на тему: Формування та регулювання заробітної плати Формування та регулювання заробітної плати базується на організації заробітної плати, яка має забезпечити взаємозв’язок кількості та якості праці з розміром її оплати. Щоб забезпечити оптимальне співвідношення між розміром трудового вкладу і сумою...

Подробнее

Реферат на тему: Соціальна політика та соціальний захист населення Соціальна політика держави — один з напрямків діяльності з регулювання соціально-економічних умов життя суспільства. Сутність соціальної політики держави полягає в підтримці відносин як між соціальними групами, так і всередині них, забезпеченні...

Подробнее

Реферат на тему: Види бригад за ознаками Залежно від ознак бригади бувають різних видів . Кожний з наведених видів бригад має свої особливості та мету створення. Діяльність бригад пов’язана зі специфікою виробничого та трудового процесів і обумовлена завданнями, що стоять...

Подробнее

Реферат на тему: Відтворення трудових ресурсів Відтворення — процес безперервного відновлення суспільного виробництва матеріальних благ і послуг — є необхідною умовою існування суспільства за будь-якої суспільно-економічної формації. Це є відновлення відтворення сукупного суспільного продукту, робочої сили, виробничих відносин, а також...

Подробнее
Страница 43 из 92« Первая...102030...4142434445...506070...Последняя »