Реферат на тему: Методологічні підходи до раціоналізації трудової діяльності Методологія — це вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби пізнання і перетворення діяльності. її призначення — давати чітке системне знання про закони, згідно з якими збігаються реальність та її...

Подробнее

Реферат на тему: Сутність і структура трудової діяльності Уточнення поняття діяльності з позиції її полісистемності детально здійснив професор В. М. Колпаков. Він визначив таке: 1. Раціоналізація трудової діяльності може бути розглянута як рефлексія — аналіз здійсненої діяльності, спрямований на виявлення...

Подробнее

Реферат на тему: Ергономічний підхід до раціоналізації трудової діяльності У зв’язку з переходом до комплексної автоматизації виробництва підвищується значення людини як суб’єкта праці та управління. Людина несе відповідальність за ефективну роботу всієї технічної системи: помилка може призвести до надто тяжких...

Подробнее

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з економіки підприємства 1. Резервний капітал, його види і джерела фінансування Резервний капітал — частина власного капіталу ком-панії, що створюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутку. Резервний капітал є джерелом для соціального розвитку підприємства, від-шкодування втрат, а також...

Подробнее

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з економіка підприємства 1. Ринкові економічні відносини і товарно-грошовий фетишизм. Шляхи його подолання Ринкові відносини мають загальний характер, поширюються на всі господарські сфери й регіони країни, проникають у всі частини економічної системи держави. У ці відносини вступає безліч...

Подробнее

Реферат на тему: Аналіз стану основних фондів підприємства Одержання прибутку сьогодні — це результат правильних рішень про пропорції вкладення капіталу в основні і поточні (оборотні) засобу, прийнятих ще до початку операційної діяльності підприємства. Тому ефективне керування основним капіталом припускає ясне...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Середня, абсолютна та відносна швидкість розвитку Результати господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій за визначений період /місяць, квартал, рік/ або ж на певну дату характеризуються абсолютними, відносними і середніми величинами. Ефективне господарювання вимагає своєчасної та об’єктивної їх оцінки....

Подробнее

Реферат на тему: “Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації” 1. Вітчизняний досвід реструктуризації Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування економічного потенціалу країни безпосередньо пов’язані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом загальної стратегії розвитку первинних ланок (підприємств, організацій) і в...

Подробнее

Реферат на тему: Основні поняття про право інтелектуальної власності У результаті раціоналізаторської діяльності мають бути захищені права інтелектуальної власності. Що необхідно знати для такого захисту? Згідно із нормативними актами з цього питання, право інтелектуальної власності — це сукупність цивільно-правових норм,...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: “Статутний капітал підприємництва – важливе формування його активів ПЛАН Вступ 1. Економічний зміст статутного капіталу підприємництва 2. Формування статутного капіталу державного підприємства 3. Формування статутного капіталу акціонерного товариства 4. Формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства...

Подробнее
Страница 41 из 92« Первая...102030...3940414243...506070...Последняя »