Оподаткування доходів фізичних осіб (реферат)

0 Comment on Оподаткування доходів фізичних осіб (реферат)

Реферат на тему: Оподаткування доходів фізичних осіб Згідно з чинним законодавством (Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03) громадяни України, іноземні громадяни та особи, що не мають громадянства, які мешкають в України і мають заробіток (дохід), сплачують...

Continue Reading

Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень (реферат)

0 Comment on Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень (реферат)

Реферат на тему: Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень Відтворення основних фондів за рахунок капітальних вкладень фінансується з різноманітних джерел. Фінансування капітальних вкладень — це забезпечення фінансовими ресурсами витрат щодо відтворення основних фондів. Джерела фінансування капітальних вкладень формуються двома методами:...

Continue Reading

Оперативне фінансове планування (реферат)

0 Comment on Оперативне фінансове планування (реферат)

Реферат на тему: Оперативне фінансове планування У підвищенні ефективності виробництва велику роль відіграє оперативне управління. Разом з тим ефективність управління виробничими процесами, регулювання розрахунків з працівниками підприємства, покупцями та постачальниками, ланками фінансово-кредитної системи (бюджетом, централізованими позабюджетними фондами, установами банків та...

Continue Reading

Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання (реферат)

0 Comment on Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання (реферат)

Реферат на тему: Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання Капітальні вкладення підприємств-інвесторів забезпечуються фінансовими ресурсами з різних джерел. Фінансові ресурси, що спрямовуються на фінансування капітальних вкладень підприємств-інвесторів, можуть бути сформовані за рахунок: • власних джерел фінансових ресурсів інвесторів;...

Continue Reading

Порядок проведення санації підприємств (реферат)

0 Comment on Порядок проведення санації підприємств (реферат)

Реферат на тему: Порядок проведення санації підприємств Послідовність проведення санації державних підприємств викладена у Положенні про порядок проведення санації державних підприємств, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. (для підприємств недержавної форми власності це положення має рекомендаційний...

Continue Reading

Акцизний збір (реферат)

0 Comment on Акцизний збір (реферат)

Реферат на тему: Акцизний збір Акцизний збір, так само як і ПДВ, є непрямим податком. Однак при формуванні ціни підакцизного товару, що продається, акцизний збір нараховується раніше, ніж ПДВ і сума нарахованого акцизу включається в оборот для обчислення ПДВ, тобто...

Continue Reading

Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати (реферат)

0 Comment on Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати (реферат)

Реферат на тему: Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати Основним джерелом існування держави і виконання нею своїх функцій є податки. Сукупність діючих у державі податків і податкових платежів утворює податкову систему. Сукупність форм і...

Continue Reading

Розрахунок, розподіл і використання загального та чистого прибутку (реферат)

0 Comment on Розрахунок, розподіл і використання загального та чистого прибутку (реферат)

Реферат на тему: Розрахунок, розподіл і використання загального та чистого прибутку Загальний прибуток — це кінцевий фінансовий результат діяльності суб’єкта господарювання. Він синтезує фінансові результати роботи підприємства від різних видів його діяльності: основної, інвестиційної, фінансової та надзвичайних подій. При цьому...

Continue Reading

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (реферат)

0 Comment on Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (реферат)

Реферат на тему: Комплексна оцінка фінансового стану підприємства Перехід економіки України до ринку відбувається у складних умовах спаду виробництва та інфляції. Це негативно впливає на фінансові відносини підприємств, знижує можливості збільшення фінансових ресурсів і як наслідок фінансування розв’язання економічних і...

Continue Reading

Місцеві збори (реферат)

0 Comment on Місцеві збори (реферат)

Реферат на тему: Місцеві збори Ринковий збір — це плата за право займати місце для торгівлі на ринках і в павільйонах усіх форм власності, на критих та відкритих столах, майданчиках, з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків тощо. Платниками ринкового збору...

Continue Reading