КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни фінанси підприємств Фактори, які впливають на організацію фінансів підприємств, порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємства в банку 1. Фактори, які впливають на організацію фінансів підприємств Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів підприємств у...

Подробнее

Дипломна робота Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. Методичні засади організації обліку праці та заробітної плати….6 Організація обліку заробітної плати…………………………………….6 Характеристика форм та систем заробітної плати…………………….21 Показники праці та її...

Подробнее

Реферат на тему: Реструктуризація підприємств, її види та показники ефективності У комплексі фінансово-економічних та організаційно-правових заходів з фінансового оздоровлення підприємства-боржника важливе значення має реструктуризація (реорганізація). Реструктуризація підприємства означає здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансова стійкість підприємства, її показники та методика їх розрахунку Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють забезпечення запасів і витрат джерелами коштів для їх формування. Фінансова стійкість — це такий стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній для...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання Планування виробничо-фінансової діяльності на підприємствах передбачає складання виробничого і фінансового планів. Фінансовий план є складовою бізнес-плану підприємства і має вигляд таблиці, в якій відображаються розрахунок обсягу фінансових результатів, а...

Подробнее

Реферат на тему: Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів — це прямий майновий податок, який нараховується і сплачується безпосередньо його платником відповідно до чинного...

Подробнее

Реферат на тему: Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок Основні виробничі фонди підприємств, які беруть участь у процесі виробництва, піддаються фізичному та моральному зносу, старіють, у результаті чого знижуються їх експлуатаційні можливості. Стан та використання основних виробничих...

Подробнее

Реферат на тему: Банківський кредит, його види, форма видачі, принципи та об’єкти кредитування Банківський кредит — це основна форма кредиту, який надається комерційними банками у грошовій формі господарським органам у тимчасове користування за оплату на умовах повернення і цільового використання....

Подробнее

Реферат на тему: Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення Процес виробництва на підприємствах усіх форм власності передбачає наявність такого фактора виробництва, як основні фонди. Основні фонди — це вартість матеріально-речовинних цінностей, що використовуються підприємствами у виробничій...

Подробнее

Реферат на тему: Необхідність, суть, види і функції кредиту Кредит, як і фінанси, є економічною категорією. Він виник у період суспільного поділу праці й товарного виробництва. Кредит існує і в умовах ринкової економіки. Функціонування кредиту як економічної категорії зумовлене наявністю...

Подробнее
Страница 35 из 92« Первая...102030...3334353637...405060...Последняя »