Вступ до фаху: економіка підприємства (реферат)

0 Comment on Вступ до фаху: економіка підприємства (реферат)

Реферат на тему: Вступ до фаху: економіка підприємства Економіка господарства — це цариця наук. Вона є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Економіку цілком справедливо вважають головною царицею діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними благами...

Continue Reading

Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції (реферат)

0 Comment on Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції (реферат)

Реферат на тему: Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції   Сучасні складні економічні та політичні процеси в Україні не дозволяють вітчизняним підприємствам у повній мірі боротися за розширення внутрішнього та зовнішнього ринку збуту і одною з причин такого становища є недостатньо...

Continue Reading

Вступ до фаху – економіст (дівчина) (реферат)

0 Comment on Вступ до фаху – економіст (дівчина) (реферат)

Реферат на тему: Вступ до фаху – економіст (дівчина) Вступ Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Аристотель і Ксенофонт у ІV – ІІІ ст. до нашої ери. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений...

Continue Reading

Вступ до фаху: економіст (реферат)

0 Comment on Вступ до фаху: економіст (реферат)

Реферат на тему: Вступ до фаху: економіст Вступ Економіка є терміном грецького походження що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності...

Continue Reading

Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст (реферат)

0 Comment on Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст (реферат)

Реферат на тему: Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст План І. Вступ Чим обумовлено мій вибір спеціальності. Які якості, по-моєму, повинне мати сучасний спеціаліст. Яким галузям, що вивчаються в коледжі, я віддаю перевагу для свого формування. Як спеціаліста та інтелігента....

Continue Reading

Функціонально-вартісний аналіз (реферат)

0 Comment on Функціонально-вартісний аналіз (реферат)

Реферат на тему: Функціонально-вартісний аналіз Одним з методів удосконалювання будь-якого об’єкта на всіх стадіях життєвого циклу є функціонально-вартісний аналіз (ФСА). Функціонально-вартісний аналіз — це метод комплексного техніко-економічного дослідження об’єкта з метою розвитку його корисних функцій при оптимальному співвідношенні між їхньою...

Continue Reading

Методи збільшення статутного фонду підприємства. Фінансова робота підприємства щодо взаємовідносин з державними позабюджетними фондами (контрольна)

0 Comment on Методи збільшення статутного фонду підприємства. Фінансова робота підприємства щодо взаємовідносин з державними позабюджетними фондами (контрольна)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Методи збільшення статутного фонду підприємства. Фінансова робота підприємства щодо взаємовідносин з державними позабюджетними фондами 1. Методи збільшення статутного фонду підприємства Основні цілі збільшення статутного капіталу підприємства: • мобілізація фінансових ресурсів для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру,...

Continue Reading

Реструктуризація у системі антикризового фінансового управління підприємством (реферат)

0 Comment on Реструктуризація у системі антикризового фінансового управління підприємством (реферат)

Реферат З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” на тему: «Реструктуризація у системі антикризового фінансового управління підприємством” ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ) Необхідність, сутність і мета реструктуризації. Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування економічного потенціалу країни безпосередньо пов’язані з реалізацією активної структурної...

Continue Reading

Грошові надходження та їх необхідність для підприємства. Сутність, склад і структура оборотніх активів (контрольна)

0 Comment on Грошові надходження та їх необхідність для підприємства. Сутність, склад і структура оборотніх активів (контрольна)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Грошові надходження та їх необхідність для підприємства. Сутність, склад і структура оборотніх активів 1. Грошові надходження та їх необхідність для підприємства У процесі господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів, який характеризується вкладанням коштів у виробництво...

Continue Reading

Сутність і склад капітальних інвестицій. Капіталовкладення (реферат)

0 Comment on Сутність і склад капітальних інвестицій. Капіталовкладення (реферат)

Реферат з інвестування на тему: Сутність і склад капітальних інвестицій. Капіталовкладення Капітальні інвестиції — це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних фондів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних фондів. Для...

Continue Reading