Шляхи вдосконалення управління підприємством (курсова робота)

0 Comment on Шляхи вдосконалення управління підприємством (курсова робота)

Курсова робота Шляхи вдосконалення управління підприємством ЗМІСТ Вступ ……..………………………………………………………………ст. 5 Економічна сутність управління…………………………ст.8 Пошуки ефективної організації управління…………ст. 13 Організація адаптивної системи управління підприємством…..………………………………………………….ст. 21 Інформаційні технологій в управлінні підприємством……………………………………..………….….ст. 30 Управління інтелектуальним капіталом підприємства………………………………………………….……ст. 36 Розрахункова частина ………………………………………..ст. 46 Висновки………..………………………………………………………ст.49...

Continue Reading

Сучасна державна політика оплати праці (реферат)

0 Comment on Сучасна державна політика оплати праці (реферат)

Реферат на тему: Сучасна державна політика оплати праці Зміст 1. Поняття та функції. 2. Сучасна політика. 3. Основи організації. Список використаної літератури 1. Поняття та функції Ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи інших суб’єктів господарювання (трудових колективів) забезпечується передусім...

Continue Reading

Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження (курсова робота)

0 Comment on Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження (курсова робота)

Курсова робота Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження ЗМІСТ TOC \o «1-3» \h \z \u HYPERLINK \l «_Toc136848373» Вступ PAGEREF _Toc136848373 \h 2 HYPERLINK \l «_Toc136848374» РОЗДІЛ 1. Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження PAGEREF _Toc136848374...

Continue Reading

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн

0 Comment on Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн

Диплом робота Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управління). ВСТУП На сучасному етапі розвитку народного господарства України велика увага приділяється проблемі підвищення ефективності виробництва. Для вирішення цього питання потрібно постійно впроваджувати у...

Continue Reading

Нематеріальні ресурси підприємства та їх правовий захист (реферат)

0 Comment on Нематеріальні ресурси підприємства та їх правовий захист (реферат)

Реферат на тему: Нематеріальні ресурси підприємства та їх правовий захист План Вступ 1. Поняття та види нематеріальних ресурсів. 2. Об’єкти промислової власності. 3. Об’єкти, що охороняються авторським правом та суміжними правами. 4. Інші (нетрадиційні) об’єкти інтелектуальної власності. Список використаної літератури...

Continue Reading

Лізингові операції підприємства при функціонуванні на зовнішньому ринку та шляхи їх удосконалення (курсова робота)

0 Comment on Лізингові операції підприємства при функціонуванні на зовнішньому ринку та шляхи їх удосконалення (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА Лізингові операції підприємства при функціонуванні на зовнішньому ринку та шляхи їх удосконалення План ВСТУП……………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. CУТНІСТЬ ЛІЗИНГУ 1.1.Історія виникнення лізингу…………………………………………..…4 1.2.Поняття міжнародного лізингу………………………………………….5 1.3.Види лізингу та класифікація угод………………………………………6 1.4.Переваги та недоліки лізингу……………………………………….…11 1.5.Форми та функції лізингу……….……………………………….….…16 РОЗДІЛ...

Continue Reading

Аналіз конкурентної ситуації та структура конкурентних сил в галузі (курсова робота)

0 Comment on Аналіз конкурентної ситуації та структура конкурентних сил в галузі (курсова робота)

Курсова робота Аналіз конкурентної ситуації та структура конкурентних сил в галузі ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………. ………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ КОНКУРЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ТА СТРУКТУРА КОНКУРЕНТНИХ СИЛ В НІЙ…………………………………………………………… …………………6 Аналіз конкуренції та його умовні компоненти…………………………………………………6 Структурний аналіз галузі………………………………………………………… ……………………..9 РОЗДІЛ 2....

Continue Reading

Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства (курсова робота)

0 Comment on Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства (курсова робота)

К У Р С О В А Р О Б О Т А Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства ЗМІСТ ???Мета та завдання роботи 2. Розробка виробничої програми підрозділу 3. Розробка плану праці і заробітної плати підрозділу 4....

Continue Reading

Ринкове господарство, як невід’ємний компонент товарного виробництва. Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства. Сутність ринкової

0 Comment on Ринкове господарство, як невід’ємний компонент товарного виробництва. Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства. Сутність ринкової

Контрольна на тему: Ринкове господарство, як невід’ємний компонент товарного виробництва. Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства. Сутність ринкової інфраструктури та її роль у розвитку підприємства. 1. Ринкове господарство, як невід’ємний компонент товарного виробництва. 2. Товарне виробництво – об’єктивна основа...

Continue Reading

Шляхи покращення використання основних виробничих засобів на ВАТ “Пресмаш” (курсова робота)

0 Comment on Шляхи покращення використання основних виробничих засобів на ВАТ “Пресмаш” (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: Шляхи покращення використання основних виробничих засобів на ВАТ “Пресмаш” cтop ВСТУП 1. Характеристика об’єкта досліджень 1.1 Характеристика продукції і умов функціонування підприємства 1.2 Забезпеченість підприємства ресурсами: матеріально- технічними, природними та трудовими 1.3 Аналіз основних техніко-економічних показників...

Continue Reading