Реферат на тему: Податки на споживання як ознака платоспроможності Київ 2016 Ознаками платоспроможності є не тільки доходи, майно та його приріст, а й загальні особливості витрат платника На ідеї, що розмір та види споживання служать показниками платоспроможності, базується вся система...

Подробнее

Реферат на тему: Основні засоби підприємства: економічна сутність Київ 2016 У рефераті охарактеризовано економічну сутність основних засобів підприємства Згідно з П (С) БО 7 та Інструкцією №291 «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств...

Подробнее

Реферат на тему: Формування прибутку на підприємствах України Київ 2016 У рефераті розглянуто шляхи максимізація прибутку і мінімізація збитку підприємств в умовах кризового стану економіки України Розвиток недержавного сектора економіки— один з основних напрямків реформ, що відбуваються в економіці України....

Подробнее

Реферат на тему: Продукція: аналіз випуску та реалізації Київ 2016 «Aquarium» фітнес-центр. Характеристика готової продукції та аналіз її динаміки. Узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції «Aquarium» фітнес-центр Якими словами можливо змалювати ту увагу, яку отримує кожний клієнт клубу,...

Подробнее

Реферат на тему: Формування трудових ресурсів на підприємстві Київ 2016 Планування потреби в трудових ресурсах. Набір. Добір кадрів. Визначення заробітної плати і пільг Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Безсумнівно,...

Подробнее

Реферат на тему: Малий бізнес: фінансово-кредитні механізми Київ 2016 Про оптимізм і кодекс честі. Фінансово-кредитні механізми регулювання малого бізнесу Про оптимізм і кодекс честі Роблячи наступний крок, ми залишаємо осторонь тих деяких, кому пощастило не спостерігати «аномальних» явищ у сфері...

Подробнее

Упорядкування понятійного апарату при дослідженні інтелектуального капіталу на рівні особистості, організації й території У сучасному суспільстві інтелектуальний капітал стає основою багатства. Саме він визначає конкурентоспроможність економічних систем, виступає ключовим ресурсом їх розвитку. У процесі створення, трансформації й використання інтелектуального капіталу...

Подробнее

Особливості ціноутворення на підприємствах харчової промисловості Підприємства харчової промисловості при формуванні цін мають враховувати особливості ціноутворення, які визначаються роллю галузі в житті країни і суспільства, структурою харчової промисловості, функціями, які вона виконує. На ціноутворення в харчовій промисловості впливають: виробник, споживач,...

Подробнее

Організаційно-економічний механізм регулювання та запобігання банкрутству суб’єктів господарювання Створення конкурентоспроможного середовища в країні неможливе без ефективно діючого інституту банкрутства. Однією з головних функцій інституту банкрутства є «очищення» економічного простору від неспроможних суб’єктів господарювання, що сприяє оздоровленню ринку, зниженню ризиків для...

Подробнее

Стратегічний аналіз як передумова диверсифікації фірми Питання диверсифікації діяльності фірми та її напрямів є однією з ключових проблем стратегічного управління. Організація має швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища. Прискорення поширення інновацій сприяє зменшенню життєвого циклу багатьох товарів, що вимагає звертати...

Подробнее
Страница 3 из 9212345...102030...Последняя »