Політика збуту продукції на підприємстві (курсова робота)

0 Comment on Політика збуту продукції на підприємстві (курсова робота)

Курсова робота на тему: Політика збуту продукції на підприємстві Зміст Вступ…………………………………………………………. ………………………………..3 Концепція збуту і планування збуту…………………………………………4 Канали розподілу товарів……………………………………………………….1 7 Методи стимулювання збуту………………………………………………….25 Основні напрями вдосконалення збутової діяльності підприємств в Україні……………………………………………………….. ………………..33 Висновки………………………………………………………. ……………………………48 Список використаної літератури………………………………………………….49 Вступ В...

Continue Reading

Економічна характеристика ТзОВ “Чиста вода” (торгівля водою) (реферат)

0 Comment on Економічна характеристика ТзОВ “Чиста вода” (торгівля водою) (реферат)

Реферат на тему: Економічна характеристика ТзОВ “Чиста вода” (торгівля водою) План ТОВ ІІ „Чиста вода” (Clear Water). Економічні показники. 1. ТОВ з ІІ „Чиста вода” (Clear Water). 1998р. 3 види води «Чиста», «Фторована», «Йодована». Виробництво с. Мила Київська обл. Склад...

Continue Reading

Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (реферат)

0 Comment on Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (реферат)

Реферат на тему: Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва План Вступ. Сутність лізингу, його функції та об’єкти. Можливі види лізингу за окремими класифікаційними ознаками та їх характеристика. Організаційно-правові основи здійснення лізингу. Права та обов’язки лізингодавців та лізингоодержувачів. Витрати на...

Continue Reading

Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств (реферат)

0 Comment on Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств (реферат)

Реферат на тему: Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств У результаті істотних економічних перетворень останніх десятиліть українська економіка опинилася в принципово новому стані, який багатьма фахівцями оцінюється як кризовий. На сучасному етапі розвитку економіка потребує не тільки відтворення і відновлення основних виробничих...

Continue Reading

Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності (реферат)

0 Comment on Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності В умовах переходу економіки України до ринкових умов господарювання значна частина вітчизняних промислових підприємств, а особливо підприємств вуглевидобувної галузі, зіштовхнулась зі значними проблемами...

Continue Reading

Форми і системи оплати праці (реферат)

0 Comment on Форми і системи оплати праці (реферат)

Реферат на тему: Форми і системи оплати праці Зміст Вступ Економічний зміст поняття «заробітна плата» Системи, форми та види оплати праці Висновок Використана література Вступ Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих...

Continue Reading

Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування (реферат)

0 Comment on Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування (реферат)

Реферат на тему: Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування Останні роки характеризуються динамічним розвитком економіки України. Однак ще не всі підприємства пристосувалися до ринкових умов господарювання. До них можна віднести підприємства вуглевидобувної...

Continue Reading

Сучасні тенденції побудови та розвитку системи внутрішнього контролю промислових підприємств в Україні (реферат)

0 Comment on Сучасні тенденції побудови та розвитку системи внутрішнього контролю промислових підприємств в Україні (реферат)

Реферат на тему: Сучасні тенденції побудови та розвитку системи внутрішнього контролю промислових підприємств в Україні Реалізація стратегічного курсу України на побудову соціально орієнтованої економіки європейського типу і забезпечення її сталого розвитку потребує суттєвого підвищення ефективності системи управління промислового підприємства і...

Continue Reading

Організація оплати праці на підприємстві (курсова робота)

0 Comment on Організація оплати праці на підприємстві (курсова робота)

Курсова робота Організація оплати праці на підприємстві Вступ Заробітна плата – як елемент собівартості продукції ( робіт чи послуг) – займає одне з головних місць в системі бухгалтерського обліку. Розмір заробітної плати залежить від складності та вимог виконуваної роботи, професійно-ділових якостей...

Continue Reading

Оцінка ефективності інвестиційної діяльності (реферат)

0 Comment on Оцінка ефективності інвестиційної діяльності (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Оцінка ефективності інвестиційної діяльності” ПЛАН Вступ 1. Метод розрахунку чистого наведеного ефекту. 2. Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій 3. Метод розрахунку норми рентабельності інвестицій 4. Метод визначення строку окупності інвестицій 5. Метод розрахунку коефіцієнтів ефективності Список використаної...

Continue Reading