9.4. ОПЛАТА ПРАЦІ В БРИГАДАХ(1-а частина) В умовах становлення ринкових відносин організація колективних систем оплати праці, особливо підрядних та орендних, потребує глибокого обґрунтування. За адміністративно-командної системи колективні форми організації й оплати праці впроваджувалися навіть на тих виробництвах, на яких це...

Подробнее

12.4. ПЛАНУВАННЯ Й АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ   Планування заробітної плати включає планування фонду заробітної плати і середньої заробітної плати. Плановий фонд заробітної плати — це вся сума коштів, що виділяється для оплати праці працівників у запланованому періоді. Розрізняють планування фонду...

Подробнее

1.2. СТРУКТУРА. ТИПИ, ФОРМИ і СЕГМЕНТИ РИНКІВ ПРАЦІ  Розрізняють зовнішній, або професійний, ринок праці і внутрішній ринок. Зовнішній ринок охоплює відносини між продавцями і покупцями робочої сили в масштабах країни, регіону, галузі. Це відносини, що виникають з приводу наймання працівників...

Подробнее

8.3. ТАРИФНІ СІТКИ, ЇХ РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Тарифна сітка є основою регулювання професійно-кваліфікаційного поділу та руху робочої сили, стрижнем централізованого регулювання рівня заробітної плати різних категорій і груп працівників, ядром професійно-кваліфікаційної диференціації в оплаті праці. Тарифна сітка як...

Подробнее

9.3. ПОЧАСОВА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ На підприємствах, окрім відрядної оплати, застосовується почасова оплата, тобто оплата за працю певної тривалості (годину, день, місяць). В умовах переходу до ринку на деяких підприємствах може з’явитися тенденція до заміни відрядної оплати на почасову. У...

Подробнее

9.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ Преміювання виконує функції забезпечення заінтересованості працівників у результатах праці. Важливими елементами організації преміювання є визначення показників, умов і розмірів преміювання, джерел виплати премій, періодичності преміювання, категорій персоналу, яким виплачують премії, порядку їх виплати. На окремих підприємствах...

Подробнее

4.2 ФАКТОРИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ З огляду на сутність праці як на процес споживання робочої сили і засобів виробництва всі фактори, які визначають підвищення продуктивності праці, можна об’єднати в три групи: · матеріально-технічні; · організаційно-економічні, що характеризують ступінь розвитку організації та...

Подробнее

12.3. ПЛАНУВАННЯ Й АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ Планування персоналу є складовою загального планування діяльності і розвитку підприємства, спрямованою на забезпечення пропорційного і динамічного розвитку персоналу. Воно передбачає визначення загальної і додаткової потреби в наступному періоді, а також розрахунок його кваліфікаційної структури....

Подробнее

9.2. ВІДРЯДНА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ Як уже зазначалося, сутність відрядної форми заробітної плати полягає в тому, що її розмір залежить від кількості виробленої робітником продукції (виконаної роботи) належної якості на основі попередньо установлених норм часу (виробітку) і розцінок з урахуванням...

Подробнее

Р Е Ф Е Р А Т на тему: Тарифна і безтарифна системи оплати праці ЗМІСТ Тарифна система оплати праці. Безтарифна система оплати праці. Література 1. Тарифна система оплати праці. Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати є форми й...

Подробнее
Страница 27 из 92« Первая...1020...2526272829...405060...Последняя »