Умови праці та фактори їх формування (реферат)

0 Comment on Умови праці та фактори їх формування (реферат)

11.4. УМОВИ ПРАЦІ ТА ФАКТОРИ ЇХ ФОРМУВАННЯ Умови праці — це сукупність взаємозв’язаних виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров’я і працездатність людини...

Continue Reading

Теоретичні основи аналізу ринку праці (реферат)

0 Comment on Теоретичні основи аналізу ринку праці (реферат)

1.3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ У західних економічних теоріях розрізняють такі основні концепції аналізу сучасного ринку, які розкривають його структуру, функціонування й особливо безробіття на макро- і мікрорівнях. Перша концепція — неокласична. Її дотримуються неокласики (А. Маршалл, А. Пігу,...

Continue Reading

Поняття і сутність факторів продуктивності. Резерви підвищення продуктивності праці (реферат)

0 Comment on Поняття і сутність факторів продуктивності. Резерви підвищення продуктивності праці (реферат)

4.1 ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ФАКТОРІВ ПРОДУКТИВНОСТІ Фактори – це рушійна сила, суттєва причина, обставина, що впливає на певний процес або явище та змінює рівень і динаміку продуктивності. Дію факторів, їх виявлення і реалізацію необхідно розглядати в тісній залежності від природних...

Continue Reading

Сутність вартості робочої сили. Вартість робочої сили і доходи населення (реферат)

0 Comment on Сутність вартості робочої сили. Вартість робочої сили і доходи населення (реферат)

5.1 СУТНІСТЬ ВАРТОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ  Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Вартість робочої сили являє собою сукупність витрат підприємця, пов’язаних з використанням робочої...

Continue Reading

Тарифні ставки працівників (реферат)

0 Comment on Тарифні ставки працівників (реферат)

8.4. ТАРИФНІ СТАВКИ ПРАЦІВНИКІВ Важливим елементом тарифної системи є тарифна ставка. Тарифна ставка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи. Важливою проблемою є встановлення таких розмірів тарифних ставок, які б гарантували безперервне відновлення й підтримування фізичних сил і...

Continue Reading

Об\’єкти нормування праці (реферат)

0 Comment on Об\’єкти нормування праці (реферат)

Реферат на тему: Об’єкти нормування праці Під час нормування праці виробничий процес поділяється на операції та їх елементи. Виробнича операція — це частина виробничого процесу, що виконується стосовно певного предмета праці одним робітником або групою робітників на одному робочому місці....

Continue Reading

Розроблення плану продуктивності праці (реферат)

0 Comment on Розроблення плану продуктивності праці (реферат)

РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ (1-а частина) Продуктивність праці є важливим трудовим показником. Від її рівня і динаміки залежить чисельність працівників, рівень і фонд оплати праці, обсяг випуску продукції тощо. Тому планування трудових показників починається з планування продуктивності праці. Для розроблення...

Continue Reading

Поділ і кооперація праці на підприємстві (реферат)

0 Comment on Поділ і кооперація праці на підприємстві (реферат)

11.2. ПОДІЛ І КООПЕРАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ У процесі спільної праці, як правило, виокремлюються різні види діяльності, робіт або операцій, які доповнюють одна одну, тобто одним або групою працівників виконується певна частина загального обсягу роботи. В економіці країни можна виділити...

Continue Reading

Оплата праці в бригадах (реферат)

0 Comment on Оплата праці в бригадах (реферат)

9.4. ОПЛАТА ПРАЦІ В БРИГАДАХ(2-а частина) За базовий КТУ беруть одиницю. Фактичний КТУ установлюється робітнику однаковим, більшим або меншим базового залежно від індивідуального внеску в загальні результати відповідно до критеріїв цієї оцінки і кількісних її значень, які відбивають досягнення й...

Continue Reading

Робочий час. Режим праці та відпочинку. Сутність нормування праці та його значення (реферат)

0 Comment on Робочий час. Режим праці та відпочинку. Сутність нормування праці та його значення (реферат)

10.1. РОБОЧИЙ ЧАС. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ Робочий час є загальною мірою кількості праці Загальна тривалість робочого часу визначається, з одного боку, рівнем розвитку виробництва, з іншого — фізичними і психофізіологічними можливостями людини. Поліпшення використання робочого часу є одним з...

Continue Reading