Значення оцінки фінансової стійкості господарюючого суб\’єкта на шляху інтеграції України у Європу (реферат)

0 Comment on Значення оцінки фінансової стійкості господарюючого суб\’єкта на шляху інтеграції України у Європу (реферат)

Реферат на тему: Значення оцінки фінансової стійкості господарюючого суб’єкта на шляху інтеграції України у Європу На нинішньому етапі розвитку нашої держави визначальним стратегічним напрямком є членство України в Європейському Союзі. Реальність вступу України до Євросоюзу багато в чому визначається відповідністю...

Continue Reading

Розробка програми підприємницької діяльності (курсова робота)

0 Comment on Розробка програми підприємницької діяльності (курсова робота)

Курсова робота на тему: Розробка програми підприємницької діяльності промислового підприємства Зміст Вступ Розділ 1. Підприємство. Його суть, правові основи і коротка характеристика його діяльності. Конкурентне середовище. Реклама ……………………………… ст. 1 Розділ 2. Виробнича потужність і розробка виробничої програми у вартісних...

Continue Reading

Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) (курсова робота)

0 Comment on Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) (курсова робота)

Курсова робота Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) Вступ 1. Загальна характеристика об’єкта дослідження. 1.1. Характеристика продукції (робіт, послуг) і умов функціонування підприємства 1.2 Забезпечення підприємства ресурсами: матеріально-технічними, трудовими і природними 1.3 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності...

Continue Reading

Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства (диплом)

0 Comment on Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства (диплом)

Дипломна робота Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства План Вступ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Загальна характеристика і завдання організації праці та організації виробництва 1.2 Елементи організації праці...

Continue Reading

Оборотні кошти підприємств (реферат)

0 Comment on Оборотні кошти підприємств (реферат)

Реферат на тему: Оборотні кошти підприємств Оборотні кошти підприємств різних галузей народного господарства країни становлять значну частину її національного багатства. Якщо підприємство, галузь і в цілому народне господарство країни забезпечене нормованими оборотними коштами, то нормально здійснюються взаєморозрахунки між підприємствами і...

Continue Reading

Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації системи аспірації повернення повітря в розподільну коробку (реферат)

0 Comment on Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації системи аспірації повернення повітря в розподільну коробку (реферат)

Реферат на тему: Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації системи аспірації повернення повітря в розподільну коробку Вступ Автоматизація є важливою умовою для сучасного підприємства. Автоматизовані підприємства мають велику перевагу над неавтоматизованими. Автоматизація може проводитись у двох напрямках: комплексна і часткова....

Continue Reading

Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації виробничого процесу випалювання кахелю (курсова робота)

0 Comment on Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації виробничого процесу випалювання кахелю (курсова робота)

Курсова робота Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації виробничого процесу випалювання кахелю Завдання Для курсового проектування по курсу_______________________________________________ ________________________________________________________________________ ________ ст.______________________________ курсу__________________________________________ Тема завдання і вихідні дані _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________ ________________________________________________________________________ ________ При виконанні курсового проекту на вказану тему...

Continue Reading

Комерційна діяльність: роль, значення, поняття, цілі, правова основа. Закупівля і доставка, продаж, реклама товару (курсова робота)

0 Comment on Комерційна діяльність: роль, значення, поняття, цілі, правова основа. Закупівля і доставка, продаж, реклама товару (курсова робота)

Курсова робота Комерційна діяльність: роль, значення, поняття, цілі, правова основа. Закупівля і доставка, продаж, реклама товару. ПЛАН Вступ – ст. 3 Роль та значення комерційної діяльності на сучасному етапі переходу до ринку – ст. 5 Поняття, зміст та цілі комерційної...

Continue Reading

Ринкове середовище господарств, підприємств та організацій (реферат)

0 Comment on Ринкове середовище господарств, підприємств та організацій (реферат)

РЕФЕРАТ з дисципліни “Економіка підприємства” на тему: “Ринкове середовище господарств, підприємств та організацій” ПЛАН  1. Ринкове господарство як невід’ємний компонент товарного виробництва 2. Вільне підприємництво – важлива передумова ринкової економіки, суб’єкти ринкового господарства 3. Підприємство як економічний суб’єкт господарювання Список...

Continue Reading

Аналіз робочої сили на підприємстві (реферат)

0 Comment on Аналіз робочої сили на підприємстві (реферат)

Реферат на тему: “Аналіз робочої сили на підприємстві” ПЛАН 1. Значення, зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу робочої сили 2. Аналіз чисельного складу персоналу підприємства. 3. Аналіз обороту та плинності робочої сили 4. Аналіз використання трудових ресурсів 5. Аналіз продуктивності...

Continue Reading