Реферат на тему: Проблеми фінансового планування та бюджетування Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності, формує імідж господарюючого суб’єкта, є його візитною карткою. Тому однією з найважливіших проблем на підприємствах є недостатня ефективність та організація управління фінансовими ресурсами,...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах Динамічний розвиток ринкових відносин в Україні, прагнення побудови відкритої економічної моделі національної економіки, інтеграція у світові процеси глобалізації висувають нові вимоги і формують відмінні від існуючих стандарти діяльності вітчизняних суб’єктів...

Подробнее

Реферат на тему: Управління фінансуванням основних засобів Основні засоби, які були сформовані на початковому етапі діяльності підприємства, вимагають постійного управління ними. Фінансування їхнього оновлення є важливою ланкою процесу управління, і воно зводиться до трьох варіантів. Перший з них ґрунтується на...

Подробнее

Реферат на тему: Недоліки нормативно-правової бази як основного джерела інформації для формування стратегії підприємства щодо оптимізації витрат на оплату праці Оплата праці — це ціна трудових ресурсів, задіяних у процесі виробництва. У значній мірі вона визначається кількістю і якістю затраченої...

Подробнее

Реферат на тему: Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства Інвестування є процесом вкладення майнових і немайнових цінностей в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток, або досягається соціальний ефект, саме тому вони є однією з основних...

Подробнее

Реферат на тему: Формування стратегічного потенціалу, як основа функціонування підприємства на сучасному етапі розвитку економіки З розвитком економіки та бізнесу змінюється характер та напрями процесів організації виробництва, реалізації продукції та послуг, інвестування та конкуренції підприємства. Чітко розроблена стратегія забезпечує підприємствам...

Подробнее

Реферат на тему: Інвестиційна стратегія підприємства Економіка країни представляє собою складну динамічну систему, що пояснюється необхідністю збалансованості виробничих, техніко-технологічних, інформаційних та соціальних складових її ефективного функціонування. В умовах конкурентної боротьби підприємства змушені нарощувати обсяги виробництва, раціонально використовувати матеріальні, трудові та...

Подробнее

Реферат на тему: Визначення рівня організаційної сталості підприємства Забезпечення злагодженої й ефективної роботи підприємств промисловості передбачає розгляд кожного суб’єкта господарювання як соціально-економічної системи, що обумовлено наявністю зв’язків і властивостей такого характеру. Важливе значення для забезпечення стійких темпів зростання виробництва промислової...

Подробнее

Реферат на тему: Визначення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств за допомогою Swot-аналізу Важливим аспектом стратегії розвитку підприємств молокопереробної галузі у ринковій економіці є створення умов для випуску продукції, яка має конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках, тому що кінцева ціль молокопереробних...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості інформаційного забезпечення торговельного підприємства Важливе значення в діяльності підприємства має інформаційне забезпечення. Під інформаційним забезпеченням розуміють процес задоволення потреб в інформації, заснованої на застосуванні спеціальних засобів і методів її одержання, опрацювання, накопичення і видачі в зручному...

Подробнее
Страница 21 из 92« Первая...10...1920212223...304050...Последняя »