Реферат на тему: Аналіз ринку як необхідна умова підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг Київ 2016 У рефераті розглянуто проблему підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг на ринку У міжнародній практиці вважається доцільним випускати не один виріб, а їх досить широкий параметричний...

Подробнее

Реферат на тему: Санація: класифікація внутрішніх джерел Київ 2016 У рефераті подано відомості про поняття та класифікацію внутрішніх джерел санації У літературі з питань фінансової санації вказують на два види реакції підприємств на фінансову кризу: Захисна реакція, яка передбачає різке...

Подробнее

Реферат на тему: Валові витрати підприємства: принципи визначення Київ 2016 Вивчення валових витрат виробництва й обігу, особливостей їх формування дає змогу зробити висновки, що за складом і обсягом вони перевищують витрати, які підприємство включає в собівартість, що зменшує суму оподаткованого...

Подробнее

Реферат на тему: Реструктуризація підприємств: основна ідея Київ 2016 Основна ідея реструктуризації підприємств — створення конкурентоздатних виробництв і зміна поведінки підприємства через запровадження жорстких бюджетних обмежень, властивих ринковій економіці Поведінку підприємства в ринковій економіці, свободу його дій визначають ринкові ціни...

Подробнее

Реферат на тему: Прибуток підприємства: поняття, суть, форми, роль і місце, визначення Київ 2016 Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення. Роль і місце прибутку в економіці підприємства. Визначення загальної величини прибутку Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення Поняття...

Подробнее

Реферат на тему: Колективний договір в Україні Київ 2016 Одним з напрямів соціально-партнерських відносин є укладення колективних договорів і колективних угод. У даний час в Україні вони укладаються на виробничому, регіональному, галузевому і національному рівнях Нині в Україні налічується понад...

Подробнее

Реферат на тему: Облік надходження та наявності основних засобів на підприємстві Київ 2016 У рефераті подано відомості про організацію обліку надходження та наявності основних засобів Відповідно до Інструкції № 291 рахунок 10 «Основні засоби» призначений для обліку і узагальнення інформації...

Подробнее

Реферат на тему: Санація підприємств: економічна сутність, класична модель Київ 2016 Економічна сутність санації підприємств. Класична модель фінансової санації Економічна сутність санації підприємств Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. У чому полягає сутність фінансової санації підприємств? Термін «санація»...

Подробнее

Реферат на тему: Інвестиційна політика малого підприємства Київ 2016 Інвестиційна політика. Виробнича й інноваційна інфраструктура малого підприємництва. До питання про термінологію Інвестиційна політика Не менш важливою проблемою є пошук інвестиційних ресурсів, інакше процес становлення малих форм підприємництва буде надмірно тривалим....

Подробнее

Реферат на тему: Трудове життя: підвищення якості Київ 2016 Задоволення працівника своєю працею. Удосконалення організації праці Задоволення працівника своєю працею Одна з найбільш важливих останніх розробок в області керування людськими ресурсами зв’язана зі створенням програм і методів підвищення якості трудового...

Подробнее
Страница 2 из 9212345...102030...Последняя »