Реферат на тему: Недоліки нормативно-правової бази як основного джерела інформації для формування стратегії підприємства щодо оптимізації витрат на оплату праці Оплата праці — це ціна трудових ресурсів, задіяних у процесі виробництва. У значній мірі вона визначається кількістю і якістю затраченої...

Подробнее

Реферат на тему: Обґрунтування інвестиційної стратегії підприємства Інвестиційна стратегія — це комплекс довгострокових цілей області капіталовкладень  та вкладень у фінансові активи, розвитку виробництва, формування оптимальної структури інвестування, а також сукупність дій з їхнього досягнення. У загальному виді інвестиційна стратегія реалізується...

Подробнее

Реферат на тему: Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень Ринкова економіка вимагає від підприємств та інших господарюючих суб’єктів підвищення ефективності фінансової конкурентоспроможності і платоспроможності на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм та методів...

Подробнее

Реферат на тему: Планування розвитку конкурентоспроможності підприємства В умовах посилення конкуренції і невизначеності зовнішнього середовища в Україні керівники підприємств поставленні в положення пошуку адекватних важелів і інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств. Головним завданням кожного підприємства та організації до кінця 80-х рр....

Подробнее

Реферат на тему: Комплексний підхід до визначення сутності управління витратами обігу торівельного підприємства В системі управління економічною діяльністю торгового підприємства найбільш складним та важким елементів являється управління витратами обігу. Це обумовлено тим, що управління витратами  — це динамічний процес, який...

Подробнее

Реферат на тему: Управління стратегічним потенціалом машинобудівного підприємства Сучасне машинобудівне підприємство, яке функціонує в умовах ринкових відносин, в якості одного із основних факторів забезпечення своєї життєдіяльності, використовує інструмент стратегічного управління, суть якого полягає в розробці довгострокової програми дій для досягнення...

Подробнее

Реферат на тему: Модель інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства України Реалії сучасного розвитку провідних країн світу доводять, що основними його чинниками є інноваційні — високі технології, нова техніка, нова організація праці і виробництва, нова мотивація підприємницької діяльності. Саме вони забезпечують економічну стійкість...

Подробнее

Реферат на тему: Управління якістю і умови праці Впровадження системи управління якістю необхідно вважати одним із стратегічним напрямків роботи підприємства. На розроблення і впровадження цієї системи впливають: рівень підготовки персоналу, конкретні цілі, продукція, сировина і продукція яку постачають і виробляють,...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінка результатів діяльності підприємства Результати підприємства з позицій їх вартісної оцінки характеризують економічний ефект господарювання підприємства. Моделі оцінок результатів підприємства інколи не враховують галузевих особливостей об’єктів аналізу, ігнорують чинники різних вагових оцінок впливу окремих показників на загальні...

Подробнее

Реферат на тему: Удосконалення оплати праці на підприємстві Рівень життя працюючого населення залежить передусім від розміру заробітної плати. Адже, заробітна плата є, з одного боку, основним джерелом грошових доходів найманих працівників, основою матеріального доходу членів їхніх сімей, а з іншого...

Подробнее
Страница 19 из 92« Первая...10...1718192021...304050...Последняя »