Реферат на тему: Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства У сучасних умовах інтенсивної інтеграції економіки України у світове господарство і потреби в активізації та нарощуванні обсягів інвестиційної діяльності в державі, важливого значення набуває амортизаційна політика, як фактор формування...

Подробнее

Реферат на тему: Інвестиційна стратегія підприємства Економіка країни представляє собою складну динамічну систему, що пояснюється необхідністю збалансованості виробничих, техніко-технологічних, інформаційних та соціальних складових її ефективного функціонування. В умовах конкурентної боротьби підприємства змушені нарощувати обсяги виробництва, раціонально використовувати матеріальні, трудові та...

Подробнее

Реферат на тему: Основні проблеми методології планування діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання Намічена програма розвитку реформ і стабілізації економіки передбачає створення соціально-орієнтованої, ефективної економіки, яка забезпечує ринок високотехнологічною, конкурентоспроможною продукцією. Вона повинна мати можливість динамічно розвиватись на основі власних...

Подробнее

Реферат на тему: Проблема фінансування інноваційного процесу на підприємствах Динамічні умови здіснення інноваційної діяльності вимагають достатньої обгрунтованості планів, яка, насамперед, визначається ступенем забезпеченості ресурсами, необхідними для здійснення проектів. Тому особливу увагу на стадії планування нововведень треба приділяти аналізу потенційних джерел...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах Стан економіки держави, а отже, її майбутнє визначають високотехнологічні підприємства, які створюють нові продукти й послуги. Основою стратегічного курсу України, його базовим принципом має стати реалізація державної політики, спрямованої на...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах Динамічний розвиток ринкових відносин в Україні, прагнення побудови відкритої економічної моделі національної економіки, інтеграція у світові процеси глобалізації висувають нові вимоги і формують відмінні від існуючих стандарти діяльності вітчизняних суб’єктів...

Подробнее

Реферат на тему: Політика управління оборотними коштами підприємств молочної промисловості Однією із сторін, які вирішують сучасні українські підприємства молочної промисловості, особливе місце займає проблема ефективного управління оборотними коштами. Завданням обігових коштів є забезпечення безперервності виробничого процесу. Фінансовий стан підприємства, його...

Подробнее

Реферат на тему: Конкуренція: позитив чи негатив? К. Макконнелл і С. Брю вважають, що конкуренція — це наявність на ринку великої кількості незалежних покупців та продавців, можливість для покупців та продавців вільно входити на ринок і виходити з нього. Й....

Подробнее

Реферат на тему: Вивчення резервів зниження собівартості продукції У даний час на практиці основним критерієм оцінки ефективності виробничих витрат є собівартість продукції. Однак собівартість включає лише частину повних витрат на виробництво продукції. У собівартості затрати живої праці відображаються тільки в...

Подробнее

Реферат на тему: Адаптація зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК до умов зовнішнього ринку Становлення ринкових відносин, формування нових конкурентоспроможних підприємницьких організаційних структур за різними формами власності, загострення конкуренції обумовили сучасний стан розвитку агропромислового комплексу України, пріоритети та напрями його діяльності. Сьогодні...

Подробнее
Страница 16 из 92« Первая...10...1415161718...304050...Последняя »