Курсова на тему: Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку План Вступ І. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності 1.1 Економічна суть інвестування. Види інвестицій. 1.2 Приоритетні галузі для іноземного інвестування в Україні ІІ. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні. 2.1....

Подробнее

Курсова робота Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої програми З А В Д А Н Н Я на курсовий проект (роботу) студента (прізвище, ім’я, по батькові) Тема проекту (роботи) ______________________________________ Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)____________________ Вихідні дані проекту...

Подробнее

Реферат на тему: Методичні аспекти аналізу фінансового стану Перехід економіки України до ринку ставить нові завдання перед фінансовим аналізом підприємства для забезпечення стійкості його фінансового положення, без чого не може нормально функціонувати жодне підприємство. Ефективність діяльності підприємства багато в чому...

Подробнее

Реферат на тему: Аспекти формування інвестиційної політики підприємства Інвестиційна діяльність організації у всіх її формах не може зводитися до задоволення поточних інвестиційних потреб, що взначаються необхідністю заміни зношених активів або їх приросту у зв’язку із змінами об’єму і структури господарської...

Подробнее

Реферат на тему: Модель інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства України Реалії сучасного розвитку провідних країн світу доводять, що основними його чинниками є інноваційні — високі технології, нова техніка, нова організація праці і виробництва, нова мотивація підприємницької діяльності. Саме вони забезпечують економічну стійкість...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансовий механізм підприємства як основна ланка народного господарства Кругооборот фінансових та кредитних ресурсів є рушійною силою фінансового механізму. В процесі кругообороту фінансові та кредитні ресурси нерозривні та тісно взаємодіють між собою. Одними із основних елементів фінансового механізму...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності підприємства Обов’язковою передумовою успішного функціонування і розвитку підприємства є визначення і оцінка його ефективності. Необхідність дослідження даної проблеми зумовлена багатьма факторами, зокрема такими як обмеженість економічних ресурсів, а також бажання суб’єктів господарювання отримати...

Подробнее

Реферат на тему: Основні проблеми методології планування діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання Намічена програма розвитку реформ і стабілізації економіки передбачає створення соціально-орієнтованої, ефективної економіки, яка забезпечує ринок високотехнологічною, конкурентоспроможною продукцією. Вона повинна мати можливість динамічно розвиватись на основі власних...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансовий аналіз як засіб оцінки і прогнозування економічного потенціалу підприємства В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємства за споживача їх продукції, змушує продавця (виробника) враховувати їх інтереси...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінка результатів диверсифікації діяльності підприємства Підприємства різних галузей економіки в умовах глобалізації світової економіки, пов’язаної з взаємопроникненням технологій та капіталів, проводять диверсифікацію власної господарсько-фінансової діяльності. Диверсифікація є найпоширенішим способом розвитку підприємства, що полягає в освоєнні виробництва нових...

Подробнее
Страница 15 из 92« Первая...10...1314151617...203040...Последняя »