Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень (реферат)

0 Comment on Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень (реферат)

Реферат на тему: Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень До груп технічних новин і нововведень, стосовно яких визначаються й оцінюються економічна та інші види ефективності, належать створення, виробництво та використання нових або модернізація (поліпшення експлуатаційних характеристик) існуючих засобів праці (машин,...

Continue Reading

Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства) (реферат)

0 Comment on Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства) (реферат)

Реферат на тему: Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства) Класифікація та загальна характеристика Рівень економічної та соціальної ефективності виробництва (діяльності) залежить від багатьох чинників. Тому для практичного розв’язання завдань управління ефективністю важливого значення набуває класифікація чинників її зростання за певними...

Continue Reading

Підготовка виробництва (реферат)

0 Comment on Підготовка виробництва (реферат)

Реферат на тему: Підготовка виробництва Виробничий процес як сукупність певних операцій і засобів їхнього здійснення залежить від особливостей продукції та обсягів її виготовлення. Тому зміна видів чи типорозмірів продукції, її модернізація зумовлюють відповідні зміни у виробничому процесі. Взагалі виробництву нової...

Continue Reading

Шпаргалка

0 Comment on Шпаргалка

Шпаргалка Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів Адміністративне відокремлена частина підприємства, у якій виконується певний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводською спеціалізацією називают: цехом Антимонопольне законодавство,...

Continue Reading

Оцінка, класифікація і структура основних фондів (виробничих фондів та іншого майна) (реферат)

0 Comment on Оцінка, класифікація і структура основних фондів (виробничих фондів та іншого майна) (реферат)

Реферат на тему: Оцінка, класифікація і структура основних фондів Оцінка основних фондів підприємства є грошовим вираженням їхньої вартості. Вона необхідна для правильного визначення загального обсягу основних фондів, їхньої динаміки і структури, розрахунку економічних показників господарської діяльності підприємства за певний період....

Continue Reading

Управління витратами на підприємстві (реферат)

0 Comment on Управління витратами на підприємстві (реферат)

Реферат на тему: Управління витратами на підприємстві Система управління витратами Управління витратами — це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Воно є важливою функцією економічного механізму будь-якого...

Continue Reading

Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств (організацій) (реферат)

0 Comment on Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств (організацій) (реферат)

Реферат на тему: Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств (організацій) Згідно з чинним законодавством в Україні можуть створюватися і функціонувати два типи об’єднань підприємств та організацій (інтеграційних утворень): 1) добровільні; 2) інституціональні. Підприємства (організації, фірми) мають право на добровільних засадах об’єднувати...

Continue Reading

Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми (реферат)

0 Comment on Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми (реферат)

Реферат на тему: Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми Дальше вдосконалення системи управління персоналом на вітчизняних підприємствах (в організаціях) має спиратися на накопичений зарубіжний досвід. Ідеться передовсім про узагальнення й запозичення керівниками підприємств та організацій зарубіжного прогресивного...

Continue Reading

Структура, нормування й використання оборотних фондів підприємства (реферат)

0 Comment on Структура, нормування й використання оборотних фондів підприємства (реферат)

Реферат на тему: Структура, нормування й використання оборотних фондів підприємства Оборотні фонди підприємства мають матеріально-речову й вартісну форми. У практиці планування та обліку господарської діяльності до складу оборотних фондів включають: виробничі запаси; незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготовлення; витрати майбутніх...

Continue Reading

Шпаргалка

0 Comment on Шпаргалка

Шпаргалка Поняття, місія і напрямки діяльності підприємства. Підприємство – це організаційно відокремлена і економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги). Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву – завод,...

Continue Reading