Реферат на тему: Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу Практика застосування доплат і надбавок За функціональним призначенням доплати й надбавки є самостійними елементами заробітної плати, які призначаються для компенсації або винагороди за суттєві відхилення від нормальних...

Подробнее

Реферат на тему: Собівартість окремих виробів Сутність і методи калькулювання У системі техніко-економічних розрахунків на підприємстві важливе місце займає калькулювання — обчислення собівартості окремих виробів. Калькулювання потрібне для вирішення низки економічних завдань: обґрунтування цін на вироби, обчислення рентабельності виробництва, аналізу...

Подробнее

Реферат на тему: Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації) Характеристика фінансової діяльності Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругооборотом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу й використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінка вартості нематеріальних активів У практиці підприємницької діяльності все частіше виникають проблеми, пов’язані з оцінкою вартості нематеріальних активів. Названа оцінка, зокрема, необхідна у таких випадках (рис. 6.3): – приватизація або відчуження нематеріальних активів державою; – включення об’єктів інтелектуальної власності...

Подробнее

Реферат на тему: Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями Окрім внутрішніх органів управління підприємствами та організаціями, існують вищі органи загальнодержавного управління всіма суб’єктами господарювання. Формування й функціонування таких органів управління є об’єктивно необхідними й доцільними, оскільки зумовлюються наявністю широкого...

Подробнее

Шпаргалка Акціонерне товариство – підприємство, яке створене на засадах угоди юридичними та фізичними особами шляхом об’єднання їхнього майна з метою здійснення господарської діяльності, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки...

Подробнее

Реферат на тему: Залучення іноземних інвестицій для розвитку й посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання Розвиток і посилення ефективності господарювання виробничих підприємств України значною (якщо не вирішальною) мірою залежать від загальнодержавного інвестиційного потенціалу, який формується за рахунок різних фінансових джерел, у...

Подробнее

Реферат на тему: Стандартизація і сертифікація продукції (послуг) Сучасні умови господарювання змушують кожне підприємство запровадити якийсь дійовий комплексний механізм управління якістю продукції та суворо дотримуватись його вимог. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного...

Подробнее

Реферат на тему: Формування й регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів) Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або кредитні відносини, визначають взаємини між особою, яка їх випустила (емітентом), та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу...

Подробнее

Реферат на тему: Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг) Маркетинг — це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою одержання прибутку. Маркетинг як різновид...

Подробнее
Страница 12 из 92« Первая...1011121314...203040...Последняя »