Реферат на тему: Нематеріальні активи Нематеріальні ресурси, як і решта ресурсів, що застосовуються в діяльності підприємства, мають бути створені або придбані підприємством. Водночас нематеріальні ресурси відрізняються від матеріальних певними характеристиками, пов’язаними з їхньою природою і способами практичного використання. Наприклад, нові...

Подробнее

Реферат на тему: Характеристика матеріальних активів (виробничих фондів та іншого майна) Під матеріальними активами підприємства (організації) заведено розуміти сукупність усіх ресурсів матеріального характеру, що завжди фіксуються в щорічному його (її) балансі за виключенням первинних активів. До складу матеріальних активів входять...

Подробнее

Реферат на тему: Методи управління діяльності підприємств Практична реалізація функцій управління здійснюється за допомогою системи методів управління. Привести в дію організовану систему, щоб одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні...

Подробнее

Реферат на тему: Застосовувані форми й системи оплати праці Тарифна система, що її ми назвали основою організації оплати праці робітників виробничого підприємства, не може, проте, забезпечити повних розрахунків місячного заробітку цієї найбільшої за кількістю категорії персоналу, оскільки не бере до...

Подробнее

Реферат на тему: Сутнісна характеристика й вимірювання ефективності виробництва Економічна суть і загальна методологія визначення Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється за належної взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва,...

Подробнее

Реферат на тему: Організація виробничого процесу в часі Організація виробничого процесу в часі характеризується способами поєднання операцій технологічного процесу, структурою і тривалістю виробничого циклу. Виробничий цикл — це інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації) Сутність та інформаційна база оцінки Фінансово-економічний стан підприємства (організації) характеризується ступенем його (її) прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості й динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями. Правильна оцінка фінансових...

Подробнее

Реферат на тему: Класифікація і структура підприємств Для забезпечення ефективного господарювання за ринкових умов, кваліфікованого управління підприємствами винятково важливою є їхня чітка й повна класифікація за певними ознаками. Достатньо повну класифікацію підприємств можна забезпечити, користуючись такими ознаками: 1) мета та характер...

Подробнее

Реферат на тему: Соціальна інфраструктура й соціальна діяльність підприємства. Відтворення й розвиток інфраструктури Виробництво — це комплексний процес створення матеріальних благ, невід’ємною складовою якого є люди і взаємовідносини між ними. Тому кожне підприємство становить не лише складну виробничо-економічну, а й...

Подробнее

Шпаргалка № 1.Поняття підприємства та його характерні ознаки Підприємство – самостійний суб”єкт господарювання, створений засновником для задоволення особистих і суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної… господарської діяльності, має права юр. особи, тобто має право укладати угоди, здійснювати виробничу, наук.-дослідну...

Подробнее
Страница 11 из 92« Первая...910111213...203040...Последняя »