Реферат на тему: Методологічні основи планування Найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування є, власне, процесом визначення цілей, що їх підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей. Планування об’єднує структурні підрозділи підприємства спільною...

Подробнее

Реферат на тему: Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств (організацій) Необхідність, сутність і мета реструктуризації Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування економічного потенціалу країни безпосередньо зв’язані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом загальної стратегії розвитку первинних ланок (підприємств,...

Подробнее

Реферат на тему: Тактичне та оперативне планування Складання середньо- та короткострокових планів належить до тактичного планування діяльності будь-якого підприємства. Тактичне планування за певними ознаками істотно відрізняється від розробки і практичного здійснення стратегії. Існують принаймі три аспекти цієї різниці. ? Перший —...

Подробнее

Шпаргалка ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Середньорічна вартість основних засобів визначається способами: 1) коли рух основних активів повільний, середньорічна вартість визначається як середня арифметична проста : ; ОФ п.р. – вартість основних засобів на початок року; ОФ к.р. –...

Подробнее

Реферат на тему: Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів Просте й розширене відтворення основних виробничих фондів відбувається в безперервному процесі здійснення різних його взаємозв’язаних форм — ремонту, модернізації та заміни окремих елементів засобів праці; технічного переозброєння, реконструкції та розширення діючих...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасна політика оплати праці Поняття та функції Ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи тих суб’єктів господарювання (трудових колективів) забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці різних категорій...

Подробнее

Реферат на тему: Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг) Сукупні витрати підприємства залежно від їхнього призначення виражаються кількома показниками. Згідно з чинним законодавством та інструктивними матеріалами виокремлюють: валові витрати; кошторис виробництва; собівартість валової, товарної і реалізованої (проданої) продукції. Показник валових...

Подробнее

Реферат на тему: Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль До найважливіших методів забезпечення належної якості та конкурентоспроможності продукції належать державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль. В Україні створено державну систему стандартизації та сертифікації. Національним органом, що...

Подробнее

Реферат на тему: Кадрова політика й система управління персоналом Сучасна кадрова політика підприємства (фірми, корпорації) має бути спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій...

Подробнее

Реферат на тему: Структура і принципи організації виробничого процесу Виробничий процес — це сукупність взаємозв’язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці...

Подробнее
Страница 10 из 92« Первая...89101112...203040...Последняя »