Сучасні тенденції зарубіжного досвіду індексного страхування аграрних ризиків (реферат)

0 Comment on Сучасні тенденції зарубіжного досвіду індексного страхування аграрних ризиків (реферат)

Сучасні тенденції зарубіжного досвіду індексного страхування аграрних ризиків   Індексне страхування (індекси урожайності та індекси погоди) мають як переваги над класичними страховими продуктами, так і недоліки. Спробуємо згрупувати їх в таблиці 1.   Таблиця 1. Переваги та недоліки індексного страхування...

Continue Reading

Транснаціональні корпорації в аспекті розвитку глобалізаційних процесів (реферат)

0 Comment on Транснаціональні корпорації в аспекті розвитку глобалізаційних процесів (реферат)

Транснаціональні корпорації в аспекті розвитку глобалізаційних процесів   Теоретичне осмислення розвитку транснаціональних корпорації почалось ще в 30-х роках XX століття з досліджень Д. Вільямса та М.Бая. Однак, справжнього наукового розвитку питання транснаціоналізації економіки отримало в 60-80-х роках XX ст. Саме...

Continue Reading

Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України (реферат)

0 Comment on Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України (реферат)

Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України Взаємодія транспортного комплексу з туристичним взаємовигідна. З одного боку, за даними Мінекономіки України, 80 — 90% доходу від пасажирських перевезень на транспорті отримується в туристичному бізнесі, з іншого — завдяки транспорту до обслуговування...

Continue Reading

Удосконалення механізму вибору антикризової стратегії підприємствами машинобудівної галузі (реферат)

0 Comment on Удосконалення механізму вибору антикризової стратегії підприємствами машинобудівної галузі (реферат)

Удосконалення механізму вибору антикризової стратегії підприємствами машинобудівної галузі   Проблема вибору такої антикризової стратегії, реалізація якої б могла відбутися при наявних можливостях підприємства і в жорстко обмежений часовий термін – це найважливіша і найактуальніша проблема будь-якого підприємства, в тому числі...

Continue Reading

Узгоджений розвиток регіонів України у напрямі становлення економіки знанья (реферат)

0 Comment on Узгоджений розвиток регіонів України у напрямі становлення економіки знанья (реферат)

Узгоджений розвиток регіонів України у напрямі становлення економіки знань   Фінансово-економічна криза суттєво вплинула на показники регіонального розвитку в Україні. Зокрема, зміна зовнішньої кон’юнктури на світових ринках (падіння попиту і цін на товари сировинної групи і напівфабрикати, насамперед на продукцію...

Continue Reading

Формування стратегічних напрямів підвищення обсягів продажу оптових підприємств (реферат)

0 Comment on Формування стратегічних напрямів підвищення обсягів продажу оптових підприємств (реферат)

Формування стратегічних напрямів підвищення обсягів продажу оптових підприємств   Проведений аналіз маркетингової діяльності, кореляційно-регресійний аналіз, аналіз ринку оптової торгівлі стали підґрунтям для визначення програми дій щодо підвищення обсягів продажу торгово-посередницьких підприємств в Івано-Франківській області. Запропоновані стратегії дадуть можливість оптимізувати діяльність...

Continue Reading

Формування програми контролю ризиків при використанні банківських електронних інформаційних систем (реферат)

0 Comment on Формування програми контролю ризиків при використанні банківських електронних інформаційних систем (реферат)

Формування програми контролю ризиків при використанні банківських електронних інформаційних систем В залежності від складності банківських інформаційних систем та характеру економічної інформації, що передається та обробляється у них, вони можуть бути згруповані таким чином: 1. Довідкові та інформувальні системи. До таких...

Continue Reading

Формування моделі реалізації державної інвестиційної політики економічного зростання України (реферат)

0 Comment on Формування моделі реалізації державної інвестиційної політики економічного зростання України (реферат)

Формування моделі реалізації державної інвестиційної політики економічного зростання України   Побудова інвестиційної моделі економічного зростання має будуватися на наступних основоположних принципах: принцип системності: модель державної інвестиційної політики складає певну систему з взаємоєдністю всіх її елементів (мети, задач, інструментів, очікуваних ефектів)...

Continue Reading

Сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні та шляхи його удосконалення (реферат)

0 Comment on Сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні та шляхи його удосконалення (реферат)

Сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні та шляхи його удосконалення   З організаційно-правової точки зору, виникнення кредитного зобов’язання характеризуються поняттям “кредит”, що визначене як засноване на кредитному правочинні зобов’язання однієї особи-кредитора з приводу передачі у власність іншій особі-позичальнику додаткової...

Continue Reading

Сучасні підходи до розробки та реалізації антикризової стратегії розвитку промисловості регіону (реферат)

0 Comment on Сучасні підходи до розробки та реалізації антикризової стратегії розвитку промисловості регіону (реферат)

Сучасні підходи до розробки та реалізації антикризової стратегії розвитку промисловості регіону   Світова фінансова – економічна криза висвітлила, що в Україні протягом ряду років при позитивній ціновій кон’юнктурі не здійснено структурних змін у промисловості, а також заходів щодо модернізації виробництва....

Continue Reading