Реферат на тему: Особливості функціонування страхових компаній на фінансовому ринку України Дефіцит державного бюджету, відсутність власних коштів у більшості українських підприємств, неприпустимий податковий тиск та інші проблеми — все це негативні чинники, які виступають сьогодні невід’ємною частиною механізму фінансування інвестиційної...

Подробнее

Реферат на тему: Кадрова безпека як підсистема в системі економічної безпеки підприємства На сучасному етапі еволюції методів управління в організаціях на перший план все чіткіше постає людина (персонал), як найголовніший інструмент провадження ефективної діяльності компанії. Персонал компанії впливає на всі...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту Зміни в економіці України, що пов’язані з переходом до ринкових засад господарювання, потребують нових способів і підходів до управління економічними процесами. Значною мірою це стосується і управління процесами формування та використання...

Подробнее

Реферат на тему: Формування іміджу в умовах перехідної економіки В умовах глобалізації забезпечення потреб суспільства і особистості на високому рівні, наближення його стандартів до європейських і міжнародних норм можливо лише при умові створення конкурентоспроможної економіки. Головний показник конкурентоспроможності країни –...

Подробнее

Реферат на тему: Людський капітал і показники економічного зростання Формування ринкового середовища в Україні і загострення міжнародної конкуренції на тлі всеохоплюючої глобалізації об’єктивно вимагають кардинально змінити погляди на джерела і чинники економічного зростання національної економіки. Утвердження в розвинених країнах „нової...

Подробнее

Реферат на тему: Інституціональні аспекти інтеграції Національної Академії Наук України в сучасну соціально-економічну систему Вступ. Національна економіка виходить на новий етап розвитку. З часу проголошення незалежності проведено повне реформування соціально-економічної системи України, що привело до визначених як позитивних так і...

Подробнее

Реферат на тему: Аналіз стану галузі як необхідний етап діагностики економічної безпеки підприємства (на прикладі хлібобулочної галузі) Кожне підприємство, хоч і представляє собою самостійну господарюючу одиницю, одночасно є елементом економічних систем більш високого рівня – певної галузі чи усієї держави...

Подробнее

Реферат на тему: Аналіз механізму економічної реалізації відносин власності в авіатранспортному підприємстві акціонерного типу Постановка проблеми у загальному виді. Її зв`язок із важливими науковими чи практичними завданнями . На даний час велика кількість малих і фінансово малоспроможних авіакомпаній України, принципово...

Подробнее

Реферат на тему: Інноваційно-інституціональне середовище бізнесу в Україні В Україні становлення нової системи інститутів бізнесу відбувається повільніше, ніж зміни в економічних відносинах. Вакуум інституцій ринкової економіки заповнювався стихійно виникаючими інститутами саморегулювання і розв’язання питань стосунків між економічними агентами. Недосконалість інституційних...

Подробнее

Реферат на тему: Інтегральна оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств Аналіз світового досвіду господарювання показує, що для ефективного функціонування економіки країни необхідна розвинена інфраструктура, яка є потужним каталізатором ринкових перетворень. Розвиток сучасних підприємств неможливий без залучення додаткових інвестиційних ресурсів. Як...

Подробнее
Страница 75 из 145« Первая...102030...7374757677...8090100...Последняя »