Реферат на тему: Економічна цінність сервісного продукту на основі рівноважного співвідношення «ціна-параметри якості» Послуга, як економічна категорія, має особливу споживчу вартість процесу праці по виробленню і наданню сервісного продукту для задоволення існуючої потреби суспільства та окремих споживачів, створюючи тим самим...

Подробнее

Реферат на тему: Електроний документообіг в управлінні підприємством Становлення соціально орієнтованої економіки на основі ринкових відносин визначає нові напрямки розвитку науки, виробництва, інформаційних технологій, банківської справи, підготовки кадрів, що здатні забезпечити інтеграцію України в міжнародне співтовариство держав з високорозвиненою економікою....

Подробнее

Реферат на тему: Система страхування транспортних ризиків в умовах сучасного рівня розвитку українського страхового ринку Як і будь-який інший сегмент економічної системи, транспортна галузь відчуває на себе дію різних за своєю природою та характером впливу негативних факторів (ризиків). На сьогоднішній...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінка можливостей виживання та поступового розвитку підприємства Проблема дослідження можливості виживання підприємства різних галузей виробництва є на сьогодні дуже важливою. Доцільність розгляду проблем виживання не потребує додаткової аргументації. Виживання (самозбереження) та розвиток, який забезпечує створення достатнього «запасу»...

Подробнее

Реферат на тему: Джерела залучення позикових коштів на підприємствах авіаційної галузі Проблема структури капіталу виникла в теорії і практичній діяльності українських підприємств авіаційної галузі порівняно нещодавно. Основна увага приділялася не джерелам фінансування активів, а окремим видам основних і оборотних активів,...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття та передумови виникнення корпоративного управління Законодавство України не містить поняття корпорації, у зв’язку з чим виникають певні ускладнення при вживанні цього терміну. Можна погодитися з Н.С. Глусь, яка визначає поняття корпорації як акціонерного товариства чи товариства...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінка вкладу малого бізнесу у розвиток національної економіки Малий бізнес має значні переваги перед великим у мобільності, оперативності, здатності до запровадження інновацій. У світовій практиці ця сфера є досить потужною і обіймає гідне місце у розвитку національних...

Подробнее

Реферат на тему: ТНК і національні держави: роль і місце в сучасній міжнародній системі Транснаціональним корпораціям належить вирішальна роль у глобалізації світової економіки; про розмах їх діяльності свідчить наявність у їх розпорядженні коштів, що часто перевищують розмір національного доходу національних...

Подробнее

Реферат на тему: Можливість скорочення собівартості авіаперевезень Транспорт — це особлива галузь матеріального виробництва. Ці особливості зв’язані з розходженнями в засобах виробництва, предметах праці, характері виробничого процесу, організації праці працівників і інші. Приймаючи участь у всіх сферах суспільного виробництва, здійснюючи...

Подробнее

Реферат на тему: Обґрунтування шляхів економічного зростання країни Основною проблемою, що виникає перед державою – це вибір шляхів економічного зростання. Необхідно з’ясувати який шлях дасть державі кращий результат: інтенсивний чи екстенсивний, яка із існуючих в економічній науці моделей є більш...

Подробнее
Страница 71 из 145« Первая...102030...6970717273...8090100...Последняя »