Умови побудови стійкого фахового конкурентного середовища   У зв’язку з цим, щоб не допустити подальшого розбалансування економічної системи, відірваності систем управління галузей або сфер діяльності від загальнодержавної системи управління нами пропонується вирішити цю проблему в кілька етапів, а саме: —  ...

Подробнее

Технопарки як засіб стимулювання інноваційної діяльності   Аналіз світового досвіду показує, що економічне зростання розвинутих країн та їх окремих регіонів вже давно базується на використанні сфери знань і високих технологій, а їх ефективне поєднання гарантує прогресивний розвиток нації та людства....

Подробнее

Фінансове планування на будівельному підприємстві     Ефективне управління фінансами підприємства забезпечується за умови планування всіх фінансових потоків, процесів і відносин на підприємстві. Фінансове планування тільки тоді дає позитивні результати, коли ґрунтується на знанні об’єктивних закономірностей суспільного розвитку, тенденціях руху...

Подробнее

Удосконалення науково-прикладного аспекту процедури планування діяльності регіональних підрозділів банку   Аналіз економічної літератури на предмет дослідження особливостей прикладного аспекту планування діяльності регіональних банківських представництв не виявив конкретних методичних науково-обґрунтованих розробок. Так, у роботі Овдій Ю. розкрито зміст етапів банківського планування...

Подробнее

Ціноутворення в умовах прискорення доставки вантажів і пасажирів на залізничному транспорті Тарифна політика в сфері перевезень залізничним транспортом в умовах розвинутих ринкових відносин ґрунтується на врахуванні таких чинників, як собівартість надання транспортних послуг, рівень тарифів на інших видах транспорту, демонополізація...

Подробнее

Удосконалення напрямів реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України    В Україні стратегії соціально-економічного розвитку держави та їх регіонів розробляються на основі нормативно-методичної бази, яка не є на сьогодні досконалою, що підтверджує низька результативність її використання. Тому далі доцільно розглянути існуючі програмні...

Подробнее

Формування автоматизованої моделі внутрішнього контролю та звітності за розрахунками з контрагентами   Для прийняття відповідальними особами адекватних та вчасних рішень, щодо існуючої політики управління в процесі антикризового регулювання фінансово-господарського стану, все більшого значення набувають актуальність і якість інформації про стан...

Подробнее

Сучасний інструментарій державного регулювання лізингової діяльності   Необхідність державного регулювання фінансового лізингу обумовлена наступними основними причинами: ?         держава має стимулювати лізингові інвестиції в стратегічні галузі економіки; ?         держава зацікавлена у отриманні якомога більшої фіскальної (у вигляді податків) вигоди від діяльності...

Подробнее

Транскордоннне співробітництво в процесі європейської інтеграції України   Транскордонне співробітництво направлено на подолання негативних аспектів меж і наслідків, які виникли на прикордонних територіях у зв’язку з їх розподілом на національних околицях держав. Головною метою такого співробітництва є: усунення політичних і...

Подробнее

Циклічність та негативні наслідки фінансово-економічної кризи в Україні   Таким чином, циклічність розвитку притаманна системам, що розвиваються і відтворюються самостійно; вона відображає процеси формування загострення періодичних етапів, що виникають, еволюційного розвитку і якісних стрибків, відхилень від станів рівноваги. Головною фазою,...

Подробнее
Страница 7 из 145« Первая...56789...203040...Последняя »