Стимулювання інноваційного розвитку України (реферат)

0 Comment on Стимулювання інноваційного розвитку України (реферат)

Реферат на тему: Стимулювання інноваційного розвитку України Роль інноваційних процесів для економічного зростання країни вже давно є безспірним фактом. Однак, їх активізація потребує активного державного регулювання. Однак, питання постає не в формуванні загальних теоретичних напрямів державної інноваційної політики, а в...

Continue Reading

Інноваційні підходи до збалансування економічних інтересів (реферат)

0 Comment on Інноваційні підходи до збалансування економічних інтересів (реферат)

Реферат на тему: Інноваційні підходи до збалансування економічних інтересів Специфіка взаємовідносин економічних суб’єктів, що притаманна ринковій економіці, обумовлює потребу орієнтації на збалансованість між тісно взаємопов’язаними макро- та мікроекономічними показниками. В умовах глобалізації та досить швидких змін умов ведення економічної діяльності...

Continue Reading

Зайнятість як об\’єктивна необхідність розвитку сільських територій (реферат)

0 Comment on Зайнятість як об\’єктивна необхідність розвитку сільських територій (реферат)

Реферат на тему: Зайнятість як об’єктивна необхідність розвитку сільських територій Перехід до ринкових відносин визначив перед регіонами України проблему вибору необхідних напрямків і інструментів забезпечення стійкого розвитку зайнятості як об’єктивної необхідності розвитку сільських територій.    Прийняті заходи щодо стійкого розвитку сільських...

Continue Reading

Стан розвитку спільного інвестування в Україні (реферат)

0 Comment on Стан розвитку спільного інвестування в Україні (реферат)

Реферат на тему Стан розвитку спільного інвестування в Україні В Україні з’являється реальний інтерес суспільства до діяльності інститутів парабанківської системи. Можна відзначити високу зацікавленість самого бізнесу до використання цих інститутів в якості інструмента досягнення своїх цілей, будь-то схемні проекти чи...

Continue Reading

Особливості формування інноваційної моделі розвитку економіки України (реферат)

0 Comment on Особливості формування інноваційної моделі розвитку економіки України (реферат)

Реферат на тему: Особливості формування інноваційної моделі розвитку економіки України Останніми роками в Україні все частіше постає питання переходу економіки України на шлях інноваційних перетворень. Особливо актуальним є питання створення реально діючого механізму перетворення реальних знань у технологічні нововведення, за...

Continue Reading

Цінові тенденції в економіці України (реферат)

0 Comment on Цінові тенденції в економіці України (реферат)

Реферат на тему: Цінові тенденції в економіці України Зростання темпів інфляції 2007-го — І-го кварталу 2008 замінилось падінням темпів інфляції у ІІ-ому кварталі 2008-го та дефляцією у липні-серпні 2008 року. За січень-березень 2008 року індекс споживчих цін складав 113,1% до...

Continue Reading

Мотивація праці молокопродуктового комплексу Черкаської області в умовах формування ринкових відносин в зовнішньоекономічній діяльності (реферат)

0 Comment on Мотивація праці молокопродуктового комплексу Черкаської області в умовах формування ринкових відносин в зовнішньоекономічній діяльності (реферат)

Реферат на тему: Мотивація праці молокопродуктового комплексу Черкаської області в умовах формування ринкових відносин в зовнішньоекономічній діяльності В умовах переходу до ринкової економіки актуальною є проблема мотивації і ефективності праці в галузі молочного скотарства, виявлення і оцінка мотивів високопродуктивної праці...

Continue Reading

Реалізація інвестиційних стратегій, як передумова створення програми сталого розвитку регіонів (реферат)

0 Comment on Реалізація інвестиційних стратегій, як передумова створення програми сталого розвитку регіонів (реферат)

Реферат на тему: Реалізація інвестиційних стратегій, як передумова створення програми сталого розвитку регіонів Інвестиційна стратегія регіону має бути націлена на досягнення тих темпів і якості економічного зростання, які визначені для конкретного регіону в рамках державної регіональної політики. Оскільки регіони України...

Continue Reading

Економічні та соціокультурні фактори формування гендерних диспропорцій в економіці України (реферат)

0 Comment on Економічні та соціокультурні фактори формування гендерних диспропорцій в економіці України (реферат)

Реферат на тему: Економічні та соціокультурні фактори формування гендерних диспропорцій в економіці України В сучасній економічній теорії трудової активності, одним із напрямів дослідження особливостей зайнятості різних соціально-демографічних груп населення являється визначення відмінностей в положенні окремих соціально-демографічних груп на ринку праці,...

Continue Reading

Заробітна плата як фактор стимулювання розвитку національного виробництва (реферат)

0 Comment on Заробітна плата як фактор стимулювання розвитку національного виробництва (реферат)

Реферат на тему: Заробітна плата як фактор стимулювання розвитку національного виробництва Заробітна плата як соціально-економічна категорія,  з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників,  тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її...

Continue Reading