Методологічні основи аналізу національної економіки (реферат)

0 Comment on Методологічні основи аналізу національної економіки (реферат)

Реферат на тему: Методологічні основи аналізу національної економіки РОЛЬ ТА НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Необхідність та завдання аналізу економіки Національна економіка є складною системою, уявляє собою сукупність взаємозв?язаних сфер, галузей і секторів народного господарства. В сучасних умовах функціонування економіки, в...

Continue Reading

Основні індикатори товарного ринку: їх структура і взаємозв´язок (реферат)

0 Comment on Основні індикатори товарного ринку: їх структура і взаємозв´язок (реферат)

Реферат на тему: Основні індикатори товарного ринку: їх структура і взаємозв?язок 1. Макроекономічні показники стану товарного ринку Найважливішим національним ринком є товарний. З нього починається аналіз взаємозв?язків між суб?єктами та окремими ринками на рівні національної економіки. Індикаторами його стану є...

Continue Reading

Витрати виробництва і прибуток (реферат)

0 Comment on Витрати виробництва і прибуток (реферат)

Реферат на тему: Витрати виробництва і прибуток План Витрати виробництва, їх суть і види. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативний підходи. Прибуток як економічна категорія. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають. Підприємство здійснює перетворення ресурсів (факторів...

Continue Reading

Мультиколінеарність (реферат)

0 Comment on Мультиколінеарність (реферат)

Реферат на тему: Мультиколінеарність Поняття мультиколінеaрності і повинна мати ранг m, тобто серед пояснювальних змінних моделі не повинно бути лінійно залежних. Проте оскільки економічні показники, які входять до економетричної моделі як пояснювальні змінні, на практиці дуже часто пов’язані між собою,...

Continue Reading

Закономірності та особливості розвитку перехідних економік (реферат)

0 Comment on Закономірності та особливості розвитку перехідних економік (реферат)

Реферат на тему: Закономірності та особливості розвитку перехідних економік План Зміст перехідної економіки. Економічний устрій в умовах переходу до соціально-орієнтованої економічної системи. Змішана економіка і соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах. Проблема перехідних періодів не є новою для економічної науки. Спочатку...

Continue Reading

Побудова загальної лінійної моделі (реферат)

0 Comment on Побудова загальної лінійної моделі (реферат)

Реферат на тему: Побудова загальної лінійної моделі Для того щоб кількісно описати зв’язок між кількома або багатьма змінними, одна з яких є залежною, інші — незалежними змінними, необхідно розглянути лінійну економетричну модель, яка базується на регресійному аналізі. У загальному вигляді...

Continue Reading

Сучасні моделі ринкової економіки (курсова робота)

0 Comment on Сучасні моделі ринкової економіки (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА ТЕМА : Сучасні моделі ринкової економіки Зміст Вступ ……………………………………………………………… ……………………………………….3 1. Ринкова економіка. Поняття ринку…………………………………………………………5 1.1Основні методи державного регулювання ………………………………………….8 2.Моделі ринкової економіки провідних країн світу…………………………………..10 2.1. Модель ринкової економіки США…………………………………………………..11 2.2. Розвиток шведської моделі ринкової економіки……………………………….14 2.3....

Continue Reading

Основні властивості ринку в Україні (реферат)

0 Comment on Основні властивості ринку в Україні (реферат)

Реферат на тему: Основні властивості ринку в Україні План Ринок і його економічна суть. Політико-економічна природа ринку. Види ринку. Функції ринку. Механізм дії ринку. Умови формування і розвитку ринку. Інфраструктура ринку. Ринок і його економічна суть Незважаючи на те, що...

Continue Reading

Теоретичні засади функціонування ринку нерухомості (реферат)

0 Comment on Теоретичні засади функціонування ринку нерухомості (реферат)

Реферат на тему: Теоретичні засади функціонування ринку нерухомості Проблематика становлення і розвитку ринку нерухомості України потребує подальшого наукового узагальнення, розробки та обґрунтування методичних і прикладних рекомендацій для підвищення ефективності його функціонування. Ринок нерухомості постійно перебуває у центрі уваги науковців, проте...

Continue Reading

Розвиток інформаційних технологій в економіці України (реферат)

0 Comment on Розвиток інформаційних технологій в економіці України (реферат)

Реферат на тему: Розвиток інформаційних технологій в економіці України Інформатизація й інформаційні технології останнім часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних змін у світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе уважного і дбайливого...

Continue Reading