Шпаргалка 1. Система економічних законів, їх суть і класифікація. Система ? це сукупність певних елементів або підсистем і зв’язків між ними, якій притаманні такі ознаки цілісності, як організованість, наявність інтегративних властивостей і функцій, саморух і загальна мета. Економічний закон (ЕЗ)...

Подробнее

Реферат на тему: Підприємство в аграрній сфері План Зміст і особливості аграрних відносин. Зміст господарювання в аграрному секторі. Рентні відносини та особливості розподілу і використання рентного доходу. Ціна на сільськогосподарську продукцію. Ціновий паритет. Сільське господарство – одна з найважливіших галузей...

Подробнее

Реферат на тему: Закономірності та особливості перехідної економіки Перехідна економіка: сутність, необхідність і характерні риси На межі 80—90-х років майже в усіх соціалістичних країнах змінився політичний устрій. Для суспільних сил, що прийшли до влади, постало завдання проведення глибоких економічних реформ....

Подробнее

Реферат на тему: Автокореляція Причини виникнення автокореляції в економетричних моделях Поняття автокореляції Означення 8.1. Автокореляція — це взаємозв’язок послідовних елементів часового чи просторового ряду даних. В економетричних моделях особливе значення має автокореляція залишків. Звернемось знову до другої необхідної умови лінійної...

Подробнее

Реферат на тему: Форми організації суспільного виробництва Проста і розвинута форми товарного виробництва: загальні риси й особливості Форми організації виробництва Розвиток людського суспільства свідчить, що історично товарному виробництву передувало натуральне виробництво. Це така форма господарювання, за якої продукти праці призначаються...

Подробнее

Реферат на тему: Методика аналізу розвитку промисловості та сільського господарства 1. Аналіз розвитку промисловості. Аналіз розвитку промисловості здійснюється поетапно. На першому етапі аналізу визначається частка промисловості у ВВП та тенденції її зміні: (5.2) де ? – частка галузі “і” у...

Подробнее

Реферат на тему: Глобалізація та економічний розвиток Однією з основних ознак сучасного розвитку світового господарства стає розгортання процесів глобалізації (рис. 9.1), які справляють суттєвий вплив на систему міжнародних економічних відносин, трансформують напрями і визначають тенденції розвитку національних економік. Під глобалізацією...

Подробнее

Реферат на тему: Економічна система суспільства План Економічна система: її суть та структурні елементи. Класифікація систем. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Критерії періодизації розвитку суспільства. Формаційний і загальноцивілізаційний...

Подробнее

Реферат на тему: Сутність, функції, показники ринку праці 1. Загальна характеристика ринку праці, його функції та напрямки аналізу; Ефективне функціонування національної економіки значною мірою визначається процесами, які відбуваються на ринку праці. Будь-який ринок може функціонувати тільки за умов поєднання робочої...

Подробнее

Реферат на тему: Предмет і метод політичної економії План 1. Предмет політичної економії: а) зародження і розвиток предмету; б) трактування різними школами; в) економічні категорії і закони. 2. Методи економічних досліджень. 3. Функції політичної економії: а) основи функції політичної економії;...

Подробнее
Страница 61 из 145« Первая...102030...5960616263...708090...Последняя »