Реферат на тему: Eконометрична модель з двома змінними Серед багаточисленних зв’язків між економічними показниками завжди можна виділити такий показник, вплив якого на результативну ознаку є основним, найбільш важливим. Щоб виміряти цей зв’язок кількісно, необхідно побудувати економетричну модель з двома змінними...

Подробнее

Реферат на тему: Капітал, наймана праця План Капітал як економічна категорія. Капітал і праця. Винагорода за працю. Засоби, склади товарів, гроші, гроші під процент – капітал середньовіччя. У 18 ст. термін «капітал» став загальноприйнятим і поширився на продуктивний капітал. Капітал...

Подробнее

Реферат на тему: Дисперсійний аналіз економетричної моделі Між оцінками параметрів економетричної моделі та коефіцієнтом кореляції, що характеризує тісноту зв’язку, існує зв’язок. Для простої економетричної моделі його можна записати так: , — коефіцієнт парної кореляції; — середньоквадратичне відхилення відповідно залежної і...

Подробнее

Шпаргалка 54. Сутність і ознаки змішаної економіки. Змішана ек-ка – це ек с-ма, в якій поєднюється хар-ні риси капіта-лізму і соціалізму, ін словами, у ЗЕ джерела ресурсів розподіл-ся част-ково через децентрал-ні ринки і част-ково – за допом рішень, які приймаю-ться...

Подробнее

Реферат на тему: Міжнародні розрахунки і платіжний баланс МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ Класифікація ж видів міжнародних розрахунків значно ширша і здійснюється за різними ознаками. За специфікою суб’єктів виділяють міжнародні розрахунки між конкретними контрагентами, між банками, між контрагентом і банком,...

Подробнее

Реферат на тему: Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи План Сутність та основні риси капіталізму вільної конкуренції. Економічна система монополістичного капіталізму. Державно-монополістичний капіталізм як стадія розвитку ринкової системи. Капіталізм вільної конкуренції характеризується приватною капіталістичною власністю на речові ресурси, використання...

Подробнее

Реферат на тему: Ринок: сутність, функції та умови функціонування Сутність і функції ринку. Типи ринків Об’єктивна необхідність ринку зумовлена тими самими причинами, що викликають необхідність існування товарного виробництва: розвинутий суспільний поділ праці, економічна відокремленість ринкових суб’єктів в умовах різних форм...

Подробнее

Реферат на тему: Збалансованість та ефективне функціонування ринку праці 1.Умови збалансованості робочих місць і робочої сили Аналіз формування і розвитку ринку праці здійснюється за такими напрямками: визначення збалансованості між попитом і пропозицією робочої сили – умов рівноваги на рику праці;...

Подробнее

Реферат на тему: Побудова економетричної моделі на основі системи одночасових структурних рівнянь Наявність прямих та зворотніх зв’язків між економічними показниками в багатьох випадках вимагає використання системи одночасових рівнянь. Вони, як правило, містять лінійні рівняння. Нелінійність зв’язків апроксимується лінійними співвідношеннями. Динаміка...

Подробнее

Реферат на тему: Міжнародна торгівля Сутність міжнародної торгівлі та її роль в системі світогосподарських зв’язків Зовнішня торгівля (ЗТ) є важливою і історично першою формою міжнародних економічних відносин. Вона являє собою обмін товарами та послугами між державно оформленими національними господарствами. Це...

Подробнее
Страница 60 из 145« Первая...102030...5859606162...708090...Последняя »