Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств (реферат)

0 Comment on Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств (реферат)

Удосконалення  методичних  підходів  до  оцінювання  конкурентоспроможності  персоналу  промислових підприємств   Оскільки промислові підприємства в Україні мають різний рівень технологічного й технічного розвитку, неоднаковий фінансовий стан, рівень менеджменту, корпоративної культури, є неоднаковими і вимоги роботодавців до набору конкурентних якостей працівників та...

Continue Reading

Теоретико-методичні засади формування оптимальної структури маркетингових комунікацій для просування промислових інновацій (реферат)

0 Comment on Теоретико-методичні засади формування оптимальної структури маркетингових комунікацій для просування промислових інновацій (реферат)

Теоретико-методичні засади формування оптимальної структури маркетингових комунікацій для просування промислових інновацій   Згідно Ф. Котлеру [2], основними споживачами є лояльні споживачі, на збереженні яких і варто зосередитися будь-якому підприємству. Отже, втримання лояльних споживачів стає основним завданням маркетологів і рекламістів. Все...

Continue Reading

Сучасні ризики суб’єктів електроенергетичного ринку в умовах реформування енергетики України (реферат)

0 Comment on Сучасні ризики суб’єктів електроенергетичного ринку в умовах реформування енергетики України (реферат)

Сучасні ризики суб’єктів електроенергетичного ринку в умовах реформування енергетики України   Як економічна категорія ризиком є подія, яка може статися або не статися. Слідуючи [5], відмітимо, що ризик пов’язаний з вибором певних альтернатив, розрахунком ймовірностей їх – наслідків – у...

Continue Reading

Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення Вінниччини (реферат)

0 Comment on Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення Вінниччини (реферат)

Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення Вінниччини Кризові явища в соціально-економічному житті селянства є результатом  деформацій в суспільному житті, які порушують узгоджене функціонування і розвиток його основних компонент. Внаслідок цього відбувається руйнування механізму самовідтворення демографічного і соціального розвитку українського села,...

Continue Reading

Схеми недружнього поглинання (рейдерство) (реферат)

0 Comment on Схеми недружнього поглинання (рейдерство) (реферат)

Схеми недружнього поглинання (рейдерство)   Результати. Методи рейдерів деколи дуже далекі від норм ділової етики, але найчастіше сповна законні. У хід йдуть маніпуляції громадською думкою, лобізм, біржові махінації. Не гидуватимуть рейдери і силовими захватами, а деколи і підкупом. Головна витрата в бюджеті будь-якого рейдерського захвату — це або...

Continue Reading

Теоретичні основи дослідження спільної торговельної політики європейського союзу (реферат)

0 Comment on Теоретичні основи дослідження спільної торговельної політики європейського союзу (реферат)

Теоретичні основи дослідження спільної  торговельної політики європейського союзу   Провадження спільної торговельної політики належить до компетенції ЄС. Європейські інституції узгоджують єдиний митний тариф, укладають митні й торговельні угоди, гармонізують заходи з лібералізації торгівлі з третіми країнами, визначають експортну політику та...

Continue Reading

Трансформація моделей економічного розвитку Китаю у ХХ-ХХІ ст. В контексті забезпечення національної самодостатності (реферат)

0 Comment on Трансформація моделей економічного розвитку Китаю у ХХ-ХХІ ст. В контексті забезпечення національної самодостатності (реферат)

Трансформація моделей економічного розвитку Китаю у ХХ-ХХІ ст. В контексті забезпечення національної самодостатності   Національне багатство Китаю стало об’єктом численних міжнародних економічних конфліктів на протязі ІХХ-ХХ ст. Становлення капіталістичної системи на початку 1800-х рр. в країнах Західної Європи потребувало додаткових...

Continue Reading

Фінансова криза та шляхи її подолання (реферат)

0 Comment on Фінансова криза та шляхи її подолання (реферат)

Фінансова криза та шляхи її подолання   Розглядаючи першопричини фінансової кризи, Н. Веллінк, президент Банку Нідерландів, голова Базельського комітету з банківського нагляду, на ІХ річній конференції ОЛКР з ризик — менеджменту, назвав три фундаментальні причини, які сприяли розвитку кредитної кризи...

Continue Reading

Фінансування інвестиційних проектів міжнародними фінансовими організаціями в Україні (реферат)

0 Comment on Фінансування інвестиційних проектів міжнародними фінансовими організаціями в Україні (реферат)

Фінансування інвестиційних проектів міжнародними фінансовими організаціями в Україні   З 1992 року Україна є членом наступних міжнародних фінансових організацій: Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій. Світовий...

Continue Reading

Управління міграцією трудових ресурсів в системі економічної безпеки держави (реферат)

0 Comment on Управління міграцією трудових ресурсів в системі економічної безпеки держави (реферат)

Управління міграцією трудових ресурсів в системі економічної безпеки держави   Аналізуючи останні події, що охопили економіку світу, а саме, фінансову та економічну сферу 2008 року, більшість науковців прийшли до висновку, що однією із найголовніших перешкод на шляху України до підвищення...

Continue Reading