Методи побудови загальної лінійної моделі (реферат)

0 Comment on Методи побудови загальної лінійної моделі (реферат)

Реферат на тему: Методи побудови загальної лінійної моделі Перша принципова задача, з якою стикається кожний, хто вивчає економіку, — це задача про встановлення взаємозв’язків між економічними величинами. Так, попит на деякий товар, що формується на ринку, залежить від ціни цього...

Continue Reading

Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли. зайнятість. Відтворення робочої сили та їх державне регулювання (реферат)

0 Comment on Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли. зайнятість. Відтворення робочої сили та їх державне регулювання (реферат)

Реферат на тему: Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли. зайнятість. Відтворення робочої сили та їх державне регулювання План Зайнятість: суть і форми. Теорії зайнятості. Неповна зайнятість. Безробіття. Відтворення робочої сили. Продуктивна сила людини характеризується робочою силою, а підприємця –...

Continue Reading

Основні структурні співвідношення національної економіки (реферат)

0 Comment on Основні структурні співвідношення національної економіки (реферат)

Реферат на тему: Основні структурні співвідношення національної економіки 1. Основні види та показники структури економіки Можливості економічного розвитку визначаються структурою економіки. На макроекономічному рівні основними видами структури є: відтворювальна; галузева; регіональна. Відворювальна структура характеризується співвідношення окремих компонентів валового випуску за...

Continue Reading

Гроші (реферат)

0 Comment on Гроші (реферат)

Реферат на тему: Гроші Сутність і функції грошей Гроші — категорія товарного виробництва. Тому вони мають дещо властиве такому виробництву взагалі, незалежно від існуючої його форми. Одночасно вони набувають специфічних історичних рис, зумовлених тим або іншим способом виробництва. Буде помилкою...

Continue Reading

Підприємництво і підприємство (реферат)

0 Comment on Підприємництво і підприємство (реферат)

Реферат на тему: Підприємництво і підприємство Соціально-економічна характеристика підприємництва Вивчення сутності підприємницького феномена і змісту підприємницької діяльності вже кілька століть перебуває у центрі уваги економічної і соціологічної науки. Воно має не тільки тривалу, але й неоднозначну історію. Трактування понять «під-...

Continue Reading

Соціалістична економічна система та її еволюція (реферат)

0 Comment on Соціалістична економічна система та її еволюція (реферат)

Реферат на тему: Соціалістична економічна система та її еволюція Соціалістична ідея та основні етапи її розвитку Відомо, що ідея соціальної рівності, справедливого суспільства існує стільки, скільки існує людство. Буквально всі народи світу мають легенди, в яких описуються ідеальний суспільний устрій...

Continue Reading

Економічна система сучасного капіталізму (реферат)

0 Comment on Економічна система сучасного капіталізму (реферат)

Реферат на тему: Економічна система сучасного капіталізму План Суть і ознаки змішаної економічної системи. Механізм функціонування суспільного виробництва в сучасному капіталізмі. Соціально-економічний прогрес і перспективи розвитку сучасного капіталізму. Змішана економіка – це модель соціально-економічного розвитку, що передбачає поєднання приватної і...

Continue Reading

Предмет і метод політичної економії (реферат)

0 Comment on Предмет і метод політичної економії (реферат)

Реферат на тему: Предмет і метод політичної економії Життя будь-якого суспільства, його членів безгранично різноманітне. До кола його інтересів потрапляє не лише матеріальне (виробництво матеріальних благ — житла, одягу, їжі тощо), а й нематеріальне (культура, наука, мистецтво, медицина, навчання, спорт). Звичайно...

Continue Reading

Гетероскедастичність (реферат)

0 Comment on Гетероскедастичність (реферат)

Реферат на тему: Гетероскедастичність Передумови, які висуваються при оцінці параметрів моделі за методом 1МНК на практиці часто можуть порушуватись. Однією з таких передумов є незмінність дисперсії залишків для всіх спостережень вихідної сукупності. Це явище називається гомоскедастичністю. В практичних дослідженнях воно...

Continue Reading

Капітал. Сфери обігу (реферат)

0 Comment on Капітал. Сфери обігу (реферат)

Реферат на тему: Капітал. Сфери обігу План Позиковий капітал і процент. Банки. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі. Позиковий капітал – це капітал, що надається його власником у позику іншому власнику–підприємцю...

Continue Reading