Реферат на тему: Міжнародна міграція робочої сили 1. Сутність, структура та основні риси світового ринку праці Одним із важливих елементів глобальної економічної системи, на яку перетворився світ наприкінці другого тисячоліття, є міжнародний ринок праці з його уніфікованою шкалою критеріїв щодо...

Подробнее

Реферат на тему: Класифікація ринків План Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання. Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін. Ринок капіталу. Ринок праці. Ринок нерухомості. Проблеми формування ринку праці, землі та капіталів в Україні. Легальний і нелегальний ринки. За різними...

Подробнее

Реферат на тему: Метод інструментальних змінних Автокореляція елементів часового ряду може бути описана на основі авторегресійної функції певного порядку. Але коли йдеться про моделювання взаємозв’язків на основі багатомірних часових рядів, де необхідно кількісно описати залежність однієї змінної від інших і...

Подробнее

Реферат на тему: Домогосподарства в системі економічного кругообігу Домашнє господарство як суб’єкт економічних відносин Серед безлічі учасників господарювання сучасна економічна теорія виокремлює три основні групи суб’єктів економічних відносин: домашні (сімейні) господарства; підприємства (фірми) різних видів, форм і господарської спеціалізації; держава...

Подробнее

Шпаргалка 1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ ПЕ — належить до системи сусп. наук, вивчає такі сусп відносини і закони, які належатьдо базових у житті сусп, оскількі вони – складова сусп. в-ва. Назва Економіка походить від грецького “Оikonomike” де Оікос –...

Подробнее

Реферат на тему: Умови функціонування та моделі рівноваги товарного ринку 1. Конкуренція на товарному ринку: функції, показники Важливою умовою для функціонування товарного ринку є економічна свобода його суб`єктів. Вони повинні мати право вільно вибирати галузь виробництва, тип продукції, розпоряджатися нею,...

Подробнее

Тема 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК План Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства. Фінансова глобалізація. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення. Міжнародне регулювання глобальних проблем. Однією з основних ознак сучасного розвитку світового господарства є розгортання процесів...

Подробнее

Реферат на тему: Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь Системи одночасових структурних рівнянь Наявність прямих і зворотних зв’язків між економічними показниками вимагає побудови економетричної моделі на основі системи рівнянь. Приклад 11.1. Нехай треба побудувати економетричну модель, яка характеризує обсяг...

Подробнее

Реферат на тему: Капітал і наймана праця Соціально-економічний зміст категорії «капітал». Альтернативні теорії капіталу Економічна категорія «капітал» та її різноманітні форми прояву є надзвичайно часто вживаними як в економічній науково-навчальній літературі, так і в повсякденному житті людей. Зокрема, можна прочитати...

Подробнее

Реферат на тему: Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. економічні інтереси План 1. Виробництво і його основні фактори. Виробничі можливості. 2. Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. 3. Корисність продукції, його гранична корисність. 4. Економічний інтерес, його суть і...

Подробнее
Страница 57 из 145« Первая...102030...5556575859...708090...Последняя »