Реферат на тему: Підприємництво в аграрній сфері. Держава та її економічні функції. Форми суспільного продукту в процесі відтворення План Суспільний продукт і його форми. Система національних рахунків та її показники. Суть і види економічного відтворення. Національне багатство: суть, структура, відтворення....

Подробнее

Реферат на тему: Методологія та методика аналізу фондового ринку 1. Функції та структура фондового ринку. Фондовий ринок охоплює частину кредитного ринку, зокрема ринок облігацій, і повністю ринок акцій . Іншими словами, це є ринок цінних паперів – система економічних відносин,...

Подробнее

Реферат на тему: Гетероскедастичність Поняття гетероскедастичності Припущення, які були зроблені при оцінюванні параметрів моделі 1МНК [див. (4.2) — (4.5)], на практиці можуть порушуватися. У розд. 6 було розглянуто проблеми мультиколінеарності, які пов’язані з порушенням умови (4.5). Тепер розглянемо особливості економетричного...

Подробнее

Реферат на тему: Світова валютна система Починаючи вивчення даної теми, структурно-логічну схему якої подано на рис. 6.1, насамперед, слід звернути увагу на специфіку світової валютної системи як форми МЕВ, що, з одного боку, є самостійною складовою сучасних світогосподарських зв’язків, а...

Подробнее

Реферат на тему: Міжнародні розрахунки і платіжний баланс Міжнародні розрахунки та їх основні форми. Міжнародні розрахунки – це система організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин. Суб’єкти: імпортери, експортери, банки. “Лоро” – іноземні кореспондентські рахунки в банку. “Ностро”...

Подробнее

Шпаргалка 53. Економічна система соціалізму: теорія і практика. Як доктрина соціалізм виник з ідей Маркса та ін радикальних мислителів 19ст. Соціалізм знаходиться посередині між капіталізмом та комунізмом. Соціалізм хар-ся: власність держави на виробничі ресурси (соціалісти вірять, що розміри приватної власності...

Подробнее

Реферат на тему: Елементи матричних перетворень Означення матриці. Основні види матриць Розглянемо множину m ( n дійсних чисел, записаних у вигляді прямокутної таблиці з m рядків і n стовпців: . (3.1) Означення 3.1. Матрицею називається таблиця упорядкованих чисел, яка складається з m...

Подробнее

Реферат на тему: Світова валютна система 1. Структура сучасної валютної системи: національна, міжнародна (регіональна), світова. Міжнародні валютні відносини — сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв’язків у світогосподарській сфері, які виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств. Найважливішим елементом міжнародних...

Подробнее

Реферат на тему: Метод інструментальних змінних Властивості оцінок моделі при стохастичних змінних У попередніх розділах, розглядаючи модель , і що всі ці змінні розподілені незалежно від залишків u, переважна більшість цих результатів виконуватиметься і для тих економетричних моделей, які мають...

Подробнее

Реферат на тему: Витрати виробництва і прибуток Сутність, зміст і види витрат виробництва Будь-яке виробництво завжди пов’язане з витратами, оскільки це — процес використання факторів виробництва, які втілюються у створеному продукті (товарі, послузі). Останній, як відомо, характеризується споживчою вартістю (корисністю)...

Подробнее
Страница 54 из 145« Первая...102030...5253545556...607080...Последняя »