Імітаційні моделі розподілу ресурсів та техніко-економічної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів будівництва споруд за неповної вихі

0 Comment on Імітаційні моделі розподілу ресурсів та техніко-економічної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів будівництва споруд за неповної вихі

Імітаційні моделі розподілу ресурсів та техніко-економічної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів будівництва споруд за неповної вихідної інформації   За допомогою імітаційної моделі сітьового графіка авторами даної роботи проаналізований вплив збільшення часу (тривалості) виконання робіт на загальну тривалість будівництва ряду споруд (промислового...

Continue Reading

Економічна суть фінансових ресурсів підприємства (реферат)

0 Comment on Економічна суть фінансових ресурсів підприємства (реферат)

Економічна суть фінансових ресурсів підприємства   У діючих законодавчих та нормативних актах в Україні термін «фінансові ресурси» використовується досить часто, але у кожному випадку відсутнє його тлумачення. Щодо визначення сутності фінансових ресурсів серед вчених-економістів і практиків також немає єдиної точки...

Continue Reading

Інноваційні аспекти стабілізації регіональної економіки (реферат)

0 Comment on Інноваційні аспекти стабілізації регіональної економіки (реферат)

Інноваційні аспекти стабілізації регіональної економіки   Прийнято вважати, що поняття «нововведення» є українським варіантом англійського слова innovatoin. Таким часом буквальний переклад з англійської означає «введення новацій», або в нашому розумінні цього слова «впровадження нововведень». У повсякденній практиці, як правило, ототожнюють...

Continue Reading

Дослідження підходів до формування системи показників кількісної та якісної оцінки економічного потенціалу підприємства (реферат)

0 Comment on Дослідження підходів до формування системи показників кількісної та якісної оцінки економічного потенціалу підприємства (реферат)

Дослідження підходів до формування системи показників кількісної та якісної оцінки економічного потенціалу підприємства   Проблема виміру рівня економічного потенціалу дуже важлива як у теоретичному, так і практичному плані. Величина економічного потенціалу підприємств потрібна для виявлення витрат виробничих ресурсів (величин його...

Continue Reading

Еколого-орієнтовані пріоритети формування рентної політики в регіональних економічних системах (реферат)

0 Comment on Еколого-орієнтовані пріоритети формування рентної політики в регіональних економічних системах (реферат)

Еколого-орієнтовані пріоритети формування рентної політики в регіональних економічних системах   Результати аналізу досвіду зарубіжних країн, в тому числі і високорозвинутих, свідчить, що при наявності великої кількості гострих екологічних проблем особливої актуальності набуває питання концентрації зусиль на пріоритетних природоохоронних напрямах. Зупинимось...

Continue Reading

Аналіз фіскальної практики оподаткування власності, ресурсів й капіталу у контексті економічної безпеки України (реферат)

0 Comment on Аналіз фіскальної практики оподаткування власності, ресурсів й капіталу у контексті економічної безпеки України (реферат)

Аналіз фіскальної практики оподаткування власності, ресурсів й капіталу у контексті економічної безпеки України   Дослідження чинної системи ресурсно-майнового оподаткування в Україні дає можливість згрупувати ці обов’язкові платежі у кілька груп (рис. 1).   Рис. 1. Податки на власність, ресурси й...

Continue Reading

Еколого-економічна оцінка можливостей відпрацювання залишкових запасів вугілля малими шахтами (реферат)

0 Comment on Еколого-економічна оцінка можливостей відпрацювання залишкових запасів вугілля малими шахтами (реферат)

Еколого-економічна оцінка можливостей відпрацювання залишкових запасів вугілля малими шахтами   Навколишнє середовище є достатньо широким поняттям і включає у себе природне середовище, яке існує споконвічно, і штучне (техногенне) середовище. Під останнім розуміють сукупність елементів середовища, які створені з природних речовин...

Continue Reading

Забезпечення синхронізації складання бюджетів акціонерних товариств (реферат)

0 Comment on Забезпечення синхронізації складання бюджетів акціонерних товариств (реферат)

Забезпечення синхронізації складання бюджетів акціонерних товариств   Наведемо загальну модель руху бюджетів акціонерного товариств, що дозволить описати картину руху документів та провести оптимізацію складання бюджетів. Між параметрами моделей і загальноприйнятими показниками існує строге взаємна однозначна відповідність, що дозволяє застосовувати отримані...

Continue Reading

Аналіз обсягів та структури торговельно-посередницької діяльності на споживчому ринку України (реферат)

0 Comment on Аналіз обсягів та структури торговельно-посередницької діяльності на споживчому ринку України (реферат)

Аналіз обсягів та структури торговельно-посередницької діяльності на споживчому ринку України       Перед усім, варто зазначити, що сучасна вітчизняна система статистичного спостереження у галузі оптової торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі не створює належних підстав для проведення об’єктивного аналізу розвитку сфери торговельного...

Continue Reading

Автоматизація облікового процесу на підприємствах роздрібної торгівлі: проблеми та шляхи оптимізації (реферат)

0 Comment on Автоматизація облікового процесу на підприємствах роздрібної торгівлі: проблеми та шляхи оптимізації (реферат)

Автоматизація облікового процесу на підприємствах роздрібної торгівлі: проблеми та шляхи оптимізації   Ефект від автоматизації облікової роботи на підприємствах будь-якої сфери економічної діяльності є відчутним, хоча, як зазначає Саньоцька Н. [7], і може відрізнятися за своїм характером і обсягом, проте:...

Continue Reading