Економічні та соціальні важелі протидії відпливу працездатного населення за кордон (реферат)

0 Comment on Економічні та соціальні важелі протидії відпливу працездатного населення за кордон (реферат)

Економічні та соціальні важелі протидії відпливу працездатного населення за кордон Основним завданням у процесі пошуку соціально – економічних важелів протидії відпливу працездатного населення за кордон є дослідження мотивів та факторів міграції. У даному дослідженні нами було окреслено низку факторних ознак,...

Continue Reading

Глобальні імперативи поглиблення ринкових реформ в Україні (реферат)

0 Comment on Глобальні імперативи поглиблення ринкових реформ в Україні (реферат)

Глобальні імперативи поглиблення  ринкових реформ в Україні   Закінчення президентських виборів, формування нової парламентської коаліції та нового уряду означає закінчення періоду політичного протистояння між усіма гілками влади. А отже, це дає можливість реалізувати ряд структурних реформ, починаючи з органів влади...

Continue Reading

Вплив індексів фондового ринку на економічну безпеку торговців цінними паперами (реферат)

0 Comment on Вплив індексів фондового ринку на економічну безпеку торговців цінними паперами (реферат)

Вплив індексів фондового ринку на економічну безпеку торговців цінними паперами Економіка України є однією зі складових світового господарства. Розвиток українського фондового ринку, його інститутів і нормативної бази ґрунтується на багаторічному світовому досвіді. Основними його учасниками є емітенти, організатори, інвестори, депозитарні...

Continue Reading

Державне регулювання макроекономічної стабільності (реферат)

0 Comment on Державне регулювання макроекономічної стабільності (реферат)

Державне регулювання макроекономічної стабільності Розвиток економічних систем може бути контрольованим й інертним об’єктом, підвладним цілеспрямованим діям, але при цьому можливі непередбачені зміни та біфуркаційні цикли. Сьогодні економічна наука, зокрема така її галузь, як економіка та управління національним господарством, не є...

Continue Reading

Аудит операцій з похідними фінансовими інструментами (реферат)

0 Comment on Аудит операцій з похідними фінансовими інструментами (реферат)

Аудит операцій з похідними фінансовими інструментами   Відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність” проведення аудиту на підприємстві, що використовує похідні фінансові інструменти не входить до переліку тих підприємств, які зобов’язані проводити обов’язковий аудит [7, ст. 8]. Таким чином, рішення про...

Continue Reading

Економічні інновації та національна система державного регулювання виробництва текстильної сировини України (реферат)

0 Comment on Економічні інновації та національна система державного регулювання виробництва текстильної сировини України (реферат)

Економічні інновації та національна система державного регулювання виробництва текстильної сировини України   Незважаючи на те, що в Україні державна підтримка сільського господарства здійснюється більше ніж за 50 програмами, є й окремі програми, що передбачають підтримку переробних підприємств, але все-таки нинішній...

Continue Reading

Економічні проблеми розвитку аудиту в України і резерви підвищення його ефективності (реферат)

0 Comment on Економічні проблеми розвитку аудиту в України і резерви підвищення його ефективності (реферат)

Економічні проблеми розвитку аудиту в України і резерви підвищення його ефективності   Становлення цивілізованого суспільства, розвиток приватного підприємництва як його економічної основи зумовили появу аудиту в Україні. Ухвалення в квітні 1993 р. Закону України «Про аудиторську діяльність «надало легітимності цій...

Continue Reading

Етапи розробки методики оцінки рівня економічної безпеки компанії з управління активами (реферат)

0 Comment on Етапи розробки методики оцінки рівня економічної безпеки компанії з управління активами (реферат)

Етапи розробки методики оцінки рівня економічної безпеки компанії з управління активами   Створення методики оцінки рівня економічної безпеки КУА необхідно починати з відповіді на ряд простих, але критично важливих питань: хто проводитиме оцінку рівня економічної безпеки?, як саме буде проводитись...

Continue Reading

Бюджетування у визначенні додаткових витрат на підвищення якості продукції (реферат)

0 Comment on Бюджетування у визначенні додаткових витрат на підвищення якості продукції (реферат)

Бюджетування у визначенні додаткових витрат на підвищення якості продукції   Бюджетування витрат, пов’язаних із підвищенням якості продукції, повинне відображати основні напрями технічного прогресу галузі машинобудування. Удосконалення якості продукції на підприємствах необхідно здійснювати з найменшими витратами. Це одна із основних вимог...

Continue Reading

Використання приватної оренди промислових підприємств у роки нової економічної політики (1921-1926 рр.) (реферат)

0 Comment on Використання приватної оренди промислових підприємств у роки нової економічної політики (1921-1926 рр.) (реферат)

Використання приватної оренди промислових підприємств у роки нової економічної політики (1921-1926 рр.)   Націоналізувавши наприкінці 1920 р. значну кількість промислових об’єктів, держава не зуміла створити умови для їх повноцінного функціонування. Загострення соціально-економічної та політичної ситуації змусило більшовицьку владу вдатись до використання...

Continue Reading