Аналіз сучасних методів та моделей формування маркетингової стратегії туристичних підприємств   Одним із головних етапів формування маркетингової стратегії підприємства є стратегічний аналіз маркетингового середовища, що являє собою комплексне дослідження чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, з метою визначення основних можливостей та...

Подробнее

Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України   Відкриті акціонерні товариства та підприємства – емітенти облігацій подають річні звіти відповідно до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій, затвердженого рішенням Комісії від 9...

Подробнее

Концепція моделювання динаміки попиту на послуги вищих навчальних закладів   Запропонована концепція моделювання динаміки попиту на послуги ВНЗ полягає в тому, що управління діяльністю вищого навчального закладу здійснюється на основі прогнозування попиту із застосуванням комплексу економіко-математичних моделей, а саме: загальної...

Подробнее

Еколого-економічні механізми стримування природодеструктивної економічної діяльності   Статистичні дані, що використовуються в даному дослідженні складаються з трьох блоків: дохід, забруднення, метеорологія. У підрозділі «Дохід» інформація представлена даними по доходам на душу населення в регіонах України. В підрозділі «Забруднення» представлені концентрації...

Подробнее

Економічні результати природоохоронної діяльності у гірничорудній промисловості від використання відходів   Через невирішеність питання утилізації шламів та хвостів збагачення склалась катастрофічна проблема їх подальшого складування у дорогих гідротехнічних спорудах. Поблизу підприємств вільних від’ємних форм рельєфу місцевості для організації хвостосховищ практично...

Подробнее

Біржовий ринок США: стан та перспективи розвитку   Світова практика функціонування біржового ринку свідчить, що біржовий ринок США виступає одним з ведучих у розробці та впровадженні нових біржових інструментів, за ступенем ліквідності, обсягами торгів та залученням світового інвестиційного капіталу. Так,...

Подробнее

Визначення основних параметрів цільової зони господарювання оптового торговельного підприємства   Якщо для виробничого підприємства ринкова ніша визначається, перш за все,  продукцією, яку виробляє підприємство (продуктова ідентифікація), то для оптового торговельного підприємства, на наш погляд, вона характеризується більшою кількістю параметрів. Перш...

Подробнее

Аналіз програм енергозбереження і виробництво похідних ресурсів на промислових підприємствах   Аналіз програм ресурсозбереження на великих машинобудівних підприємствах Харківської області  виявив, зокрема наступні напрямки енергозбереження: переведення виготовлення заготівок з сторонніх підприємств на власне виробництво; Використання ділових відходів, що утворюються в...

Подробнее

Диверсифікація як напрямок стратегічного розвитку підприємства в контексті невизначеності середовища господарювання   У якості методів дослідження було обране конкретно-історичний метод при аналізі існуючих системних теорій диверсифікації у контексті невизначеності, нестабільності та циклічності розвитку середовища господарювання, метод класифікації (таксономії) при класифікації...

Подробнее

Економічні спаді та підйоми як невід’ємні етапи економічних циклічних коливань Сучасне економічне середовище ставить перед його суб’єктами завдання стабілізації стійкої максимізації прибутку в довготривалому періоді. Вирішення такої проблематики знаходить власне вирішення в трьох напрямах: ?         для ТНК — шляхом  географічної...

Подробнее
Страница 43 из 145« Первая...102030...4142434445...506070...Последняя »