Аспекти взаємодії територіальних громад та органів місцевої виконавчої влади агломерації задля спільного економічного розвитку   Проблематиці концентрації фінансових, людських та інтелектуальних ресурсів задля отримання конкурентних переваг і підвищення конкурентоспроможності присвячено надзвичайно багато фундаментальних наукових праць та навіть науково-популярних статей. Лише...

Подробнее

Дослідження ресурсних факторів собівартості  та прибутковості БМР   В сучасних умовах господарювання планування собівартості тісно пов’язане з підвищенням економічної ефективності всього будівельного виробництва, що можливе лише на основі комплексного підходу до процесів управління зниженням собівартості та збільшенням прибутку, взаємозв’язку зовнішніх...

Подробнее

Інноваційний тип розвитку в умовах економічної глобалізації   Країни у сучасному світі змушені здійснювати пошук прийнятної моделі економічного розвитку, яка б забезпечувала національну конкурентоспроможність і орієнтувала національну економіку на довгострокове зростання. Невдачі та прорахунки на цьому напрямі призводять до перманентних...

Подробнее

Ефективність ресурсного забезпечення діяльності підприємств: проблеми оцінювання Вітчизняна інтерпретація категорії «економічної ефективності» відрізняється від аналогічного терміна, що використовується у зарубіжних країнах. У вітчизняній економічній літературі найчастіше термін «ефективність» пов’язують із економічністю, тобто з мінімальним обсягом витрат ресурсів, що використовуються на...

Подробнее

Інтер’єрний текстиль : формування вітчизняного ринку та шляхи оптимізації асортименту   Зупинимось на більш детальному розгляді деяких з піднятих питань. На нашу думку, для успішного формування і  функціонування вітчизняного сегменту ринку інтер’єрного текстилю передусім необхідно: ?         розробити та обґрунтувати концепцію...

Подробнее

Інноваційна активність малого бізнесу в регіонах України   В складних умовах становлення розвитку вітчизняної ринкової системи, інтеграції України у світову економічну спільноту, роль інноваційних процесів є об’єктивною, невід’ємною складовою поступового зростання, удосконалення будь-якої економічної системи. Інноваційний розвиток розглядається як процес...

Подробнее

Когнітивність організації та її оцінка   Сучасний світ висуває нові вимоги до управлінської практики та змінює уявлення про природу фірми та закономірності її функціонування. Реакцією на  вимоги сьогодення є поява  менеджменту знань, теоретичним підґрунтям якого є знаннєва теорія фірми. Набуття...

Подробнее

Використання інформаційних технологій у грошових системах світу   Серед багатьох визначень електронних грошей найвдалішим, на наш погляд, є визначення, наведене у 1998 році в документі Європейського центрального банку «Звіт про електронні гроші»: електронні гроші – «грошова вартість, яка зберігається в...

Подробнее

Енергія і економічна маса як результат  суспільно-економічного розвитку   Розглядаючи суспільство як складову всесвіту, економічна наука, хоч і опирається на матеріальну основу виробничої діяльності людини, проте не оперує  універсальними  матеріальними критеріями, які відображають таку діяльність у всесвітньому вимірі.  Для проникнення...

Подробнее

Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку   В Україні основним нормативно-правовим актом, що здійснює регламентацію сутності, форм та методів державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових установ, тобто фінансових посередників, є...

Подробнее
Страница 40 из 145« Первая...102030...3839404142...506070...Последняя »